'Een mooie entree van oud instituut verdwenen'

ERMELO - De twee in Jugendstil uitgevoerde entree-poeren van Bartiméus zijn vanmorgen met brute kracht uit de grond getrokken en in de container beland. Met het verdwijnen van deze poeren is een beeldbepalende entree verdwenen. ,,En er is al zoveel verdwenen in Ermelo,” zegt Richard Bos, die getuige was van deze slopersactie. Met een grijper en een takel zijn de poeren verwijderd. ,,Een klap in het gezicht van veel bewoners van Bartiméus.''

In 1926 werd blindeninstituut Sonneheerdt in Ermelo geopend. Bij de bouw van het instellingsterrein is er door de architecten Cusell en Munnik ook nagedacht over de entree. Zij plaatsten er poeren met de in steen gegraveerde tekst ‘Christelijk Tehuis voor Blinden’ met Art Deco lampen. Het is honderd jaar historie. Daar is, na vandaag, niets meer van over. Bos haalde vanmorgen verhaal bij zowel Bartiméus als bij de gemeente Ermelo. Veel wijzer is hij nog niet geworden. ,,Het lijkt de directie van Bartiméus niet veel te doen! De gemeente zegt dat het een Provinciale weg betreft en dat daar dus de vergunning is afgegeven.” Dat moet nog nader worden onderzocht. Wethouder Hugo Weidema geeft desgevraagd aan dat er vanmiddag overleg is geweest met de aannemer om de poeren veilig te stellen zodat in een latere fase kan worden bekeken wat er nog mee gedaan zou kunnen worden.''

Verdwenen

Blindeninstituut Sonneheerdt fuseerde in januari 2006 met Bartiméus. Zo verdween de naam en het gevoel voor historie. Bartiméus beloofde wel de naam Sonneheerdt terug te laten komen. Ook de poeren bleven staan. Maar de aannemer is vandaag voortvarend te werk gegaan en heeft voorbereidende werkzaamheden gedaan voor de aanleg van een middenberm op de Putterweg. ,,Niet alleen de poeren leggen het loodje, ook een honderdtal bomen worden gekapt,” meldt Bos. Het fietspad moet verlegd worden. De poeren hadden verplaatst kunnen worden, maar daarvoor is het nu te laat. ,,Onbegrijpelijk!” aldus Bos.

Putterweg verbreed

Voorzitter van de Vereniging Historisch Ermeloo Steven van Loo is ontdaan. ,,Ik vind dat dit gewoon niet kan. Iedereen kan zien dat het een mooie entree is van een oud instituut. Je ziet overal in het land dat instellingen niet altijd oog hebben voor historie en dat als iets in de weg staat het gewoon moet wijken.” Van Loo betreurt de gang van zaken. Deze poeren hadden wat hem betreft echt gespaard moeten worden. ,,Ze hadden een andere plek moeten krijgen. In Ermelo hebben we al zo weinig monumentaal.” De wijk achter Bartiméus moet een volwaardige ontsluiting krijgen op de Putterweg. De voorbereidende werkzaamheden om het fietspad te verleggen zijn van start gegaan. Op de website van de provincie Gelderland staat dat de inrit naar Bartiméus wordt verbreed en er komt een middenberm tussen de 2-rijrichtingen op de N303 om het oversteken hier veiliger te maken. Fietsers krijgen meer ruimte om te wachten voor het oversteken.