Partij met de juiste expertise gezocht 

ERMELO - Binnen Ermelo is er een ruim en gevarieerd aanbod aanwezig van dagbesteding waar onze dagbesteding Materra onderdeel van uitmaakt. Materra bestaat inmiddels ruim tien jaar. Zo’n 40 cliënten komen hier samen en geven invulling aan hun dag en krijgen ondersteuning van onze begeleiders. Vijf jaar geleden werd het voortbestaan van Materra bedreigd en heeft Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (AHMN) deze taak naar zich toegetrokken en continuïteit gewaarborgd. Met veel plezier en met oog voor de cliënt.

Dagbesteding is een specifieke vorm van ondersteuning die voor veel van onze cliënten een zinvolle invulling geeft aan hun dagelijks leven. Om deze ondersteuning tot zijn recht te laten komen is het belangrijk dat dit de volle focus en aandacht heeft van een organisatie. ,,Met trots kijken wij als AHMN terug op de continuïteit en kwaliteit die de afgelopen vijf jaar is geboden," zegt directeur Erik van Malenstein. ,,Voor AHMN is nu het moment gekomen een partij te zoeken die met de juiste expertise en aandacht voor cliënten Materra verder weet te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige dagbestedingslocatie."

Gelijkwaardige wereld

,,We voelen ons verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat onze cliënten de dagbesteding kunnen blijven ontvangen die zij graag willen en dat onze medewerkers een leuke en passende werkplek hebben. De aankomende periode gaan wij ons maximaal inzetten om dit mogelijk te maken." AHMN staat voor een gelijkwaardige wereld waarin iedereen mag zijn wie hij is en de nodige ondersteuning krijgt. De kernwaarden samen, durven en doen staan voor gelijkwaardigheid, samenwerking, lef, daadkracht en innovatie.

Kennis en expertise

AHMN heeft kennis en expertise op het gebied van individuele begeleiding en begeleid zelfstandig wonen in de regio Veluwe en Flevoland. We geloven in de kracht van herstelgerichte zorg waarbij kwaliteit van leven centraal staat. We hebben ervaring in het bieden van ondersteuning in de eigen thuissituatie in samenhang met de omgeving. We zijn ervan overtuigd dat we de zorg met z’n allen zo kunnen inregelen dat iedereen een volwaardige eigen plek kan hebben in onze maatschappij. Voor meer informatie, vragen en contactgegevens kunt u terecht op www.ambulantehulpverlening.nl