'Dit past in beleid gemeentelijke speelvoorzieningen'

ERMELO - De Ermelose Jongerenraad vindt dat er te weinig plekken zijn waar jongeren kunnen samenkomen. Het tekort aan ‘Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP) in Ermelo is volgens de Jongerenraad een groot gemis, omdat jongeren nu elkaar ontmoeten op plekken die bedoeld zijn voor andere leeftijdsgroepen, zoals speeltuinen. Er zijn in Ermelo een aantal locaties voor jongeren: het skateboardpark naast Calluna, het voetbalveldje aan de Kon. Emmalaan en het basketbalveldje aan de Wilhelminalaan.

Deze locaties zijn volgens de Ermelose Jongerenraad veelal vervallen en slecht onderhouden (hier herkent het college zich niet in. red.) of ze worden afgebroken om plaats te maken voor andere projecten. De Ermelose Jongerenraad noemt het plekken van grote waarde voor jongeren. Zo wordt het dorp aantrekkelijker voor jongeren. JOP’s zijn locaties om leeftijdsgenoten te ontmoeten, met hun vrienden af te spreken en naar buiten te blijven gaan. Dit wordt beaamd door het college. Er wordt momenteel gewerkt aan een planvorming rond het onderwerp opgroeien in een kansrijke omgeving. De JOP’s in de buitenruimte waar de Ermelose Jongerenraad naar refereert zijn voornamelijk gelegen nabij gemeentelijke speelvoorzieningen. Daarom neemt men de adviezen mee in het nieuwe speelbeleid dat later dit jaar wordt opgesteld. ,,Wij onderzoeken of de JOP’s een plek krijgen in het speelbeleid,” aldus wethouder Sarath Hamstra. Hij denkt dat er combinaties te maken zijn met speeltuinen.

Groen

Een JOP hoeft volgens de Jongerenraad niet heel ingewikkeld te zijn. Het volstaat met een paar bankjes en een veldje om te voetballen. ‘Ook vinden wij het belangrijk dat er bij deze ontmoetingsplek genoeg ‘groen’ is, aangezien dit bijdraagt aan zowel de uitstraling als het comfort van de plek. Attributen zoals prullenbakken, straatlantaarns, zitplekken en een tafeltennistafel zijn ook erg praktisch. Het zou ook helpen als huidige ontmoetingsplekken een opknapbeurt zouden krijgen. Zo zou bijvoorbeeld het voetbalveldje aan de Kon. Emmalaan opgeknapt kunnen worden.’ Zo beschrijft de Ermelose Jongerenraad. Hamstra voegt eraan toe dat onlangs het terrein aan de Wilhelminalaan een enorme impuls heeft gekregen. ,,Dit is gedaan door omwonenden samen met een aantal jongeren.”

Skateruimte

Daarnaast zouden de jongeren en zeker de skatende jeugd het zeer op prijs stellen als er een nieuw skatepark zou komen. Het skatepark op het terrein van sportcentrum Calluna wordt samen met het sportcentrum gesloopt. Als deze plek er niet meer is, zal er geen skategelegenheid meer zijn in Ermelo. De wethouder heeft onlangs een gesprek gevoerd met een aantal fanatieke skaters. Hij ziet ook het nut van een skatebaan. ,,We willen dit graag met hen oppakken en gezamenlijk uitwerken. Maar het is niet zo dat ze bij de gemeente hun hand op kunnen houden. Ze moeten er ook zelf wat voor doen!”