Regiocampagne Noord-Veluwe vraagt aandacht voor ouderenmishandeling

ERMELO/ REGIO - Ouderenmishandeling komt helaas vaker voor dan men denkt. 15 juni was de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Wereldwijd werd er op die dag aandacht gevraagd voor geweld tegen ouderen. De gemeente Ermelo startte daarom de campagne Verborgen Leed om meer aandacht te vragen voor ouderenmishandeling en tips te geven wat je ertegen kunt doen. Het is een onderwerp waar een groot taboe op heerst én dat lastig in kaart te brengen is. Om ondersteuning te kunnen bieden bij het tegengaan ervan, is extra aandacht en handelingsperspectief nodig.

De campagne is een samenwerking tussen zes Noord-Veluwse gemeenten: Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Putten. De komende maanden besteedt de gemeente aandacht aan verschillende vormen van ouderenmishandeling, door middel van vier Verborgen Verhalen uit de praktijk. Van financiële uitbuiting tot ontspoorde mantelzorg. Wethouder Sarath Hamstra overhandigde het campagnemateriaal persoonlijk aan ouderenadviseur Lisanne van den Hee, praktijkondersteuner huisartsen Hannie Olthuis en Annelies Plas, aandachtsfunctionaris (ouderen)mishandeling Sociaal Team Ermelo. Hamstra: ,,Voor veel mensen voelt ouderenmishandeling iets dat ver afligt van hun eigen omgeving. Helaas komt huiselijk geweld of mishandeling vaker voor dan we denken. Misschien wel bij de buren waar je altijd goed contact mee hebt. Dat maakt deze campagne zo noodzakelijk. Er is aandacht nodig voor wat we niet zien en waarover je niet gemakkelijk praat. Zeker niet als slachtoffer of betrokkene. Hoe meer mensen de signalen herkennen, hoe groter de kans is op een oplossing. De samenwerking met lokale en regionale partners en gemeenten versterkt de boodschap en zorgt letterlijk voor een bredere zichtbaarheid.”

Verborgen leed


Ongeveer 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met onprettige situaties. Bijvoorbeeld schelden, hardnekkig vastpakken, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Vaak vindt dit achter de voordeur plaats en blijft het onbesproken. Daarom spreken we van verborgen leed. Luuk Mink, Specialist Veiligheid Huiselijk Geweld bij Veilig Thuis, Team Noord-Veluwe: ,,Dat gevallen van ouderenmishandeling vaak niet bekend zijn, maakt het extra schrijnend. Hulp- en zorgorganisaties hebben er slecht zicht op. Het is dus belangrijk dat het bespreekbaar is, maar ook dat betrokkenen weten wat ze kunnen doen of waar zij terecht kunnen. Dat geldt niet alleen voor de ouderen zelf, maar ook voor hun naasten, zorgprofessionals of mantelzorgers die ermee te maken hebben. Voor iedere groep is er binnen deze campagne een signaleringskaart opgesteld die helpt zorgwekkende situaties te (h)erkennen, maar ook verwijst naar lokale en landelijke steunpunten.”

Gemeente Ermelo vindt het belangrijk om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Dat signalen van ouderenmishandeling goed herkend worden, door zowel professionals als mensen in de omgeving van ouderen. Daarnaast is het belangrijk mensen handvatten te geven om bijvoorbeeld financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg (in de toekomst) te voorkomen. Alle Verborgen Verhalen, tips en bijbehorende campagnemiddelen zijn te vinden via www.ermelo.nl/verborgenleed