Gemeente wil expertise stedenbouw en stikstof inkopen

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft de ambitie om woningbouw de komende jaren te versnellen. Hiermee wil men ervoor zorgen dat de Ermelose jeugd een betere start krijgt op de woningmarkt en dat ouderen en jonge gezinnen gemakkelijker kunnen doorstromen naar geschikte koop- en huurwoningen. Hierbij ontbreekt echter de expertise op het gebied van stedenbouw en stikstof binnen de organisatie. De gemeente Ermelo heeft geen stedenbouwkundige in dienst. Die specifieke kennis wordt gemist bij het toetsen van initiatieven van derden en bij gebiedsontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de inrichting van het oude Callunaterrein.

Om de woningbouw te versnellen, heeft de gemeente gekeken naar de knelpunten waarmee ze te maken hebben bij het realiseren van plannen. Daaruit is gebleken dat er vooral ruimte is voor verbeteringen op het gebied van stedenbouw en stikstof in de inhoudelijke advisering. De inzet van externe expertise beperkt zich overigens niet alleen tot woningbouw, maar kan ook relevant zijn voor andere ruimtelijke ontwikkelingen. Met behulp van stedenbouwkundige inzet wil de gemeente de kwaliteit verbeteren en ruimtelijke ontwikkelingen versnellen. Een stedenbouwkundige beoordeelt hoe een locatie op een goede manier kan worden ingevuld, rekening houdend met aspecten zoals hoogten, massa's en ontsluiting. Er zijn binnen de gemeente talrijke ruimtelijke ontwikkelingen, zowel kleine als grote projecten. Daarom is het wenselijk om structureel gebruik te maken van stedenbouwkundige expertise.

Specialistische kennis

Daarnaast is expertise op het gebied van stikstof noodzakelijk gezien de landelijke ontwikkelingen in de landbouw en woningbouw. Er zijn veel vraagstukken rondom stikstof, zowel beleidsmatig als in projecten, en het vereist specialistische kennis. Deze expertise kan betrekking hebben op vraagstukken vanuit het college, zoals de rol van de gemeente in relatie tot boeren, maar ook op knelpunten die zich in projecten voordoen vanwege beperkte stikstofruimte. Als kleine gemeente is het moeilijk om specialistische kennis op het gebied van stedenbouw en stikstof zelf in huis te hebben. Het gaat om een beperkt aantal uren, waarvoor het lastig is om een vacature te stellen. Bovendien is het binnen deze uren moeilijk om de benodigde kennis up-to-date te houden. Door een raamovereenkomst af te sluiten, kan de gemeente profiteren van de mogelijkheden die een grotere organisatie biedt om hun kennis actueel te houden en te kunnen sparren met collega's die zich bezighouden met dezelfde onderwerpen. De gemeente Ermelo wil deze expertise inkopen bij een extern bureau. Uitgaande van een inzet vanaf oktober 2023 tot juni 2026, worden de totale incidentele kosten op 160.000 euro geschat.