Mogelijke locaties zorgden voor protest

ERMELO/ HARDERWIJK - De gemeente Ermelo en Harderwijk gaan gezamenlijk acht maatwerkwoningen realiseren aan de Parallelweg 7 in Harderwijk. De verwachting is dat de woningen in 2026 betrokken kunnen worden.

Het gaat om ‘Harderwieker Huse’, kleine, eenvoudige prikkelarme woningen waar inwoners gaan wonen die nu vaak onnodig lang in de maatschappelijke opvang of woonwijken verblijven. Wethouder Sarath Hamstra: ,,Met de partners Iris Zorg en Omnia Wonen worden de afspraken geformaliseerd. Enerzijds de afspraken met Omnia onder welke voorwaarden de grond wordt verkocht en met Iris Zorg hoe de bewoners in de toekomst hun zorg verleend krijgen.”

Uitgangspunt

Er is al jaren gestoeid met het feit dat er maatwerkwoningen op de Noord-Veluwe moeten komen. Het uitgangspunt was dat er voor 1 januari 2019 veertien maatwerkwoningen zouden worden gerealiseerd, maar dat lukte in geen enkele gemeente. Ermelo bekeek verschillende opties binnen de gemeentegrenzen, maar iedere locatie zorgde voor protest. Vervolgens is er samen met de gemeente Harderwijk gezocht naar een oplossing. Harderwijk is inmiddels verder met concrete plannen om maatwerkwoningen te realiseren. De onderzoeken die nodig zijn voor het maken van het bestemmingsplan zijn afgerond. Met de direct omwonenden zijn diverse gesprekken gevoerd om de gevoelens te peilen en daar waar mogelijk rekening mee te houden in de planvorming.

Bestemmingsplanwijziging

De gemeenteraad van Harderwijk zal de bestemmingsplanwijziging moeten vaststellen. Zodra die wijziging definitief is, kan tot realisatie worden overgegaan. Deze ontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente Ermelo en Harderwijk. Hierover zal de gemeente binnenkort financiële afspraken maken.