Commissie bezwaarschriften geeft advies aan college

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders neemt pas na het zomerreces een besluit over bezwaren tegen ontwikkelingen op het terrein van Tomassen Duck-To aan de Fokko Kortlanglaan 112 en 122 in Ermelo. Het gaat om twee vergunningen voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor opslag en transport ten behoeve van de eendenslachterij.

De commissie bezwaarschriften heeft advies uitgebracht rond de zienswijzen die waren ingediend tegen ontwikkelingen op het terrein van ondernemer Gertjan Tomassen. De commissie concludeert dat de vergunning voor perceel 112 niet op goede gronden is genomen. Er is sprake van een uitbreiding van de installatie en deze vergunning had volgens de commissie geweigerd moeten worden. Voor perceel 122 is er geen sprake van een uitbreiding. Deze vergunning kon wel verleend worden onder de kruimelregeling.

Activiteiten in strijd met bestemmingsplan

Eind vorig jaar gaf de gemeente Ermelo de eendenslachterij voor vijf jaar een vergunning om het terrein aan de Fokko Kortlanglaan 112 en 122 te gebruiken voor opslag en transport. Zo werd voorkomen dat er handhavend opgetreden moest worden tegen de activiteiten die in strijd waren met het bestemmingsplan. Daar maakte stichting Doeh bezwaar tegen en zo moest de commissie bezwaarschriften zich buigen over de ontstane situatie. Het college van B&W heeft het advies van de commissie inmiddels ontvangen, maar wil geen overhaaste beslissing nemen. Eigenlijk zou er uiterlijk 31 juli een besluit genomen moeten zijn. Maar wethouder Ronald van Veen geeft aan dat in elk geval niet te halen. ,,We moeten het advies nog goed tot ons nemen voordat we hier een zorgvuldige afweging over kunnen maken. We gaan niet voor snelheid, maar voor zorgvuldigheid.”