Kinderen krijgen een extra duwtje in de rug

ERMELO/ REGIO - Ongeveer honderd basisschoolkinderen zijn na de start van de schoolvakantie begonnen met de zomerschool. Deze zomerschool biedt gedurende de schoolvakantie activiteiten aan voor kinderen die nog een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken uit gezinnen die het niet breed hebben.

Rabobank en enkele particuliere organisaties bekostigen de activiteiten van de zomerschool. Het project kan ook de komende jaren worden voortgezet dankzij deze financiers. Er wordt al enkele jaren samengewerkt met huiswerkbegeleidingsinstituten JAM Harderwijk en StudieHub in Putten. Tijdens de zomerschool leren kinderen spelenderwijs vaardigheden aan. Er is bijscholing voor kinderen uit Putten en Zeewolde door StudieHub en door JAM voor kinderen uit Harderwijk. Het gaat om vaardigheden als rekenen en het bijspijkeren van taal. Kinderen uit Ermelo mogen zelf kiezen waar ze heen gaan.

Sociale activiteiten

Gedurende de weken 29 tot en met 33 verzorgt JAM vijf keer een dagdeel van drie uur lezen, woordenschat en rekenen voor kinderen van groep 4 t/m 8. De groepsgrootte is 4-6 leerlingen per niveau. Er is ook aandacht voor sociaal emotionele ondersteuning. Kinderen die het komend schooljaar in groep 6, 7 en 8 zitten krijgen bijscholing van StudieHub op dinsdag en donderdag in de laatste drie weken van de zomervakantie, vanaf 1 augustus van 10.00-15.00 uur. Het aanbod van StudieHub is ook gericht op sociale activiteiten: spelletjes, balsporten en koken.

Ondersteuning

Naast de zomerschool zet Stichting Leergeld Randmeren zich ook in op ondersteuning op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn en sport. Er wordt ook samengewerkt met andere instanties, zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur. ,,De Zomerschool is een middel voor positieverbetering van deze kinderen”, aldus voorzitter Laurens de Kleine. ,,We willen voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben zichtbaar en bereikbaar zijn.” Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht bij Stichting Leergeld Randmeren via https://www.leergeld-randmeren.nl

-