Inclusieve tuin voor iedereen

ERMELO - Vorige week is er op woonzorgpark 's Heeren Loo een herinneringstuin geopend. Met input van cliënten en verwanten is er gezocht naar de vorm hoe deze inclusieve tuin aangelegd zou moeten worden. Op 30 augustus werd de tuin voor mensen met en zonder beperking op feestelijke wijze geopend.

De herinneringstuin is voor iedereen toegankelijk en mogelijk gemaakt dankzij een nalatenschap van Leopold, een medebewoner van Birgit en John. De vertegenwoordiging van de wethouder bekrachtigt de waarde die de gemeente hecht aan het welzijn van ál haar inwoners en sociale verbondenheid. Herinneringen ophalen en delen schept tenslotte een warme band. Tijdens de opening werd deze gedachte mooi verwoord door Emier, bewoner en parkdichter: ,,We zijn hier vandaag vol liefde en waardering voor degene die we missen en om naar oude herinneringen te gissen." En ook door de geestelijk verzorgers van 's Heeren Loo die een toelichting gaven op de verschillende tuinelementen.

Wie mis jij?

Zo staan in de groene, bloemrijke tuin een waterelement en mozaïeken bankje waar je samen tot rust kunt komen en elkaar tot steun kunt zijn. Ook is er een plek om keramieken vlinders op te hangen, zuilen voor persoonlijke spulletjes en een luister-telefoon die vragen stelt als 'wie mis jij het meest?'. Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. 's Heeren Loo is erg dankbaar dat de herinneringstuin kon worden aangelegd dankzij een schenking. Ook bijzonder is de hulp van verschillende dagbestedingslocaties bij de aanleg, het Groenteam, Living Lab en Atelier De Oude School.