Omstreden laagvliegroutes boven Gelderland

ERMELO/ REGIO - Berichten over de opening van Lelystad Airport leidden de afgelopen dagen weer tot grote zorgen op de Veluwe. In de plannen wordt geen afstand genomen van de omstreden laagvliegroutes boven Gelderland.

De opkoop van Gelderse stikstofruimte zou ruimte moeten geven voor zo’n 10.000 vliegbewegingen per jaar. Reden voor Lelystad Airport om een nieuw plan te lanceren waarbij uitvoerig wordt vermeld dat vliegroutes boven Overijssel helemaal vermeden kunnen worden. Welke andere routes dan nodig zijn, zoals boven Gelderland, vermeldt de directie van Lelystad Airport niet. Fractievoorzitter Daisy Vliegenthart: ,,Dit is zo’n gevoelig onderwerp. Dan kun je als Lelystad Airport toch niet met dit soort vage plannen gaan strooien?"

Laagvliegen

Het Gelders coalitieakkoord verzet zich tegen laagvliegen boven Gelderland. De Gelderse CDA fractie wil daarom van Gedeputeerde Staten weten hoe de contacten met Lelystad Airport op dit moment zijn, wat de nieuwe plannen van de directie van Lelystad Airport precies zijn en wat de impact daarvan op Gelderland is. GS gaven eerder dit jaar aan met zorg te kijken naar de wijze waarop Schiphol Airport stikstofrechten aankoopt in onze provincie. Het CDA wil daarom weten of er inmiddels verzoeken tot intrekking zijn ontvangen in relatie tot Lelystad Airport en hoe de provincie omgaat met dit soort verzoeken.