'Plannen zijn te volumineus'

ERMELO – Er liggen nieuwbouwplannen voor de Fokko Kortlanglaan/ Horsterweg/ Dr. Schreuderlaan. Waar er bij aanvang plannen lagen voor de realisatie van 54 appartementen, wordt er nu gesproken over 19 woningen. Toch worden de projectontwikkelaar en de buurtbewoners het nog niet eens. ,,We zitten heel dicht bij elkaar,” zegt Hans Wolfrat namens de buurt. Het loopt spaak op het participatieproces.

Toch zijn de projectontwikkelaar en de buurtbewoners het nog niet eens. ,,We zitten dichter bij elkaar," zegt Hans Wolfrat namens de buurt. Het loopt spaak op het aantal woningen op de beperkte bouwgrond. ,,Laat het duidelijk zijn dat we niet tegen nieuwbouw zijn. Maar bouw in de stijl van dit gebied.” Er wordt gesproken over acht starterswoningen, maar er is nauwelijks tuin ingetekend en in de buurt is ook geen speelruimte voor kinderen. ,,Het worden hele smalle huizen zonder voorzieningen.” Wolfrat wil, net als de andere buurtbewoners dat de nieuwbouw past in de omgeving. ,,Er is een participatietraject, maar participatie moet van twee kanten komen,” zegt hij.

Ruimte tekort

De bewoners hebben moeite met de bebouwing zonder dat er rekening is gehouden met de zichtlijnen. Daarbij tonen ze met een alternatief plan aan dat het anders kan. ,,Je ziet dat de projectontwikkelaar eigenlijk ruimte tekort heeft,” vult omwonende Wouter van den Hoek aan. Toen hij zijn woning aan de Horsterweg kocht heeft hij zich goed laten informeren. Er was de mogelijkheid om op de plek van het ‘Westerhonk’ een twee-onder-een-kap te bouwen. ,,Nu wordt er gesproken over rijtjeswoningen.” Hij is niet te spreken over het participatietraject. Zo’n proces is juist preventief bedoeld om vertraging te voorkomen. Door zo snel mogelijk bewoners te betrekken, ontstaan vaak betere plannen. Nu wordt er al 4,5 jaar gesproken over nieuwbouw en lijkt het einde nog niet in zicht.

Participatietraject

Er is door de bewoners een alternatief plan laten opstellen om aan te tonen dat het anders kan. Dit plan van 12 woningen past volgens hen beter in de omgeving en is een mix van sociale woningbouw en vrije sector. In een eerder stadium sprak het college al van matig contact met de buurtbewoners. Terwijl het participatietraject steeds belangrijker wordt. Het gaat juist om het in een vroeg stadium ophalen van de verschillende belangen die spelen in de omgeving en deze meewegen in de besluitvorming. En hoewel de ontwikkelaar sinds dit jaar een participatiebureau heeft ingehuurd, voelen omwonenden zich niet gehoord en niet betrokken bij het plan. Volgens de buurt heeft het participatiebureau nauwe banden met de initiatiefnemer waardoor er geen sprake is van een onafhankelijke rol. ,,We kunnen slechts reactief reageren op voorgelegde bouwplannen van de ontwikkelaar,” aldus Wolfrat.

Informatieavond

Vanuit de buurtcommissie is voorgesteld om de uitrit van de voormalige sauna te gebruiken voor de nieuwe woningen. Daarnaast ligt er het voorstel om de nieuwe woningen aan de Horsterweg een eigen oprit te geven, zoals de meeste woningen aan de Horsterweg hebben. Zo zullen de woningen meer aansluiten op de huidige bebouwing. De gemeente houdt vast aan het feit dat men ook op deze locatie 50% sociale woningbouw gerealiseerd wil zien. Buurtbewoners hopen op een groenere en opener opzet. Op 5 oktober is er een presentatie van de meest recente plannen.