Symposium over de kracht van Ermelo

ERMELO – ,,De Ermelose samenleving is niet maakbaar,” zegt wethouder Sarath Hamstra. Toch staat de gemeente voor een grote uitdaging. ,,Aanleiding is dat we tegen de grenzen van de zorg aan lopen in verband met personeelstekorten en financiële uitdagingen.” Hamstra wil het hebben over Positieve Gezondheid, iets dat verder gaat dan de absentie van ziekte. ,,Het gaat over welbevinden en zingeving.”

,,We gaan op 7 december een sociaal congres organiseren,” vertelt hij. Hierbij staat de volgende vraag centraal: ‘Wat is nou de kracht van Ermelo?’ De wethouder weet dat er al heel veel gebeurt in Ermelo. ,,Het symposium is bedoeld voor allerlei organisaties. Door elkaar beter te leren kennen kunnen we elkaar ook beter waarderen. Dat is nodig om de transformatie ten aanzien van positieve gezondheid een kick-start te geven.”

Uitdagingen

De gemeente Ermelo heeft hierbij vier opgaven benoemd. Het gaat om kansrijk opgroeien, samenredzaamheid, (on-)betaald werk/ meedoen en langer zelfstandig thuis wonen. Bij veel uitdagingen zijn inwoners als eerste aan zet. Buren, vrienden, kennissen en familieleden helpen elkaar als dat nodig is en de gemeente sluit hierbij aan. Wanneer inwoners er in hun eigen omgeving niet uitkomen, dan is hulp en ondersteuning goed georganiseerd. Hierbij is de oplossing belangrijker dan de vaste procedures. De rol van de gemeente verschuift daarmee van een voornamelijk regelende en betalende rol naar de rol als meedenkend partner.

 

,,We vinden dat mensen perspectief op werk moeten hebben, maar dat kan ook onbetaald werk zijn. En er is ook een groep waarbij dat niet mogelijk is en daarbij is meedoen of zorgen voor belangrijk.” Hamstra benadrukt dat de tekorten aanleiding zijn om te kiezen voor een andere aanpak, maar hij zegt stellig dat ook zonder tekorten er op deze manier naar gekeken zou moeten worden. ,,De sociale basis moet worden versterkt.” Hij laat in een grafiek zien dat het met 80% van de inwoners goed gaat, 10% kortstondige hulp nodig is en dat er voor 10% maatwerkvoorziening nodig is. ,,Maar 82% van ons budget gaat naar de laatste 10%!” Hij staat inhoudelijk achter deze stap om meer in te zetten op versterking van het voorveld.

Laaggeletterdheid

Er gebeurt in Ermelo overigens al veel. Hamstra noemt de Buurtgezinnen, Centrum Jeugd en Gezin, Stichting Welzijn Ermelo, Jongeren coaching, InterActie met leefstijlloket en de bibliotheek met Boekjes en Babbels. Daarbij haalt hij een van de groeiende problemen aan: laaggeletterdheid. ,,Dan gaat het ook om mensen die medicijnen krijgen en de bijsluiter niet kunnen lezen. Het gaat niet alleen om leesvaardigheid. Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder.” Het gaat in Ermelo om 9% van de inwoners. In de huidige Nederlandse kenniseconomie raakt het onvermogen om goed te kunnen lezen, schrijven en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen. Dit resulteert in minder inkomsten uit werk en vaak hogere zorgkosten. Hamstra: ,,Er zit een taboe op. Maar vergeet niet dat er raakvlak is met stille armoede en eenzaamheid. Er zijn mensen die zorg mijden.” Zo is het voor mensen die niet goed thuis zijn in de Nederlandse taal of maatschappij nog moeilijker hun weg te vinden in het woud van de zorg en ondersteuning. De wethouder weet dat mensen dit lang kunnen verbergen, maar wanneer het sociale vangnet wegvalt, komen zij vaak in de problemen. ,,Dat moet beter!”