Nul uur slagschaduw bij windpark Horst en Telgt

ERMELO - Schijnt de zon tegen de bladen van een windturbine? Dan ontstaat er slagschaduw. Dat wordt door veel mensen ervaren als hinderlijk. Daarom hebben de initiatiefnemers van windpark Horst en Telgt (Prowind en Veluwe-Energie) na gesprekken met de provincie Gelderland, gemeenten Ermelo en Putten en omwonenden van het toekomstige windpark besloten om de norm voor slagschaduw te verscherpen van circa zes uur per jaar naar circa nul uur per jaar.

Hierdoor wordt voor omwonenden eventuele hinder van slagschaduw op hun woning maximaal beperkt. In de praktijk is een norm van precies nul uur per jaar overigens niet haalbaar. Tijdens half bewolkt weer met afwisselend zon en wolken kan er een korte periode slagschaduw ontstaan. Wanneer dit gebeurt, duurt het enkele minuten voor de windturbines zijn uitgeschakeld. Slagschaduw is een van de grote bezwaren tegen windmolens. Dat blijkt ook uit overleggen met de klankbordgroep. Maar daarnaast zien veel mensen het als horizonvervuiling. Tijdens de informatieavond afgelopen woensdag konden belanghebbenden digitaal bekijken hoeveel impact de windmolens hebben op hun uitzicht. Wethouder Ronald van Veen: ,,We zijn blij dat Prowind en Veluwe-Energie de norm voor slagschaduw naar (nagenoeg) nul terugbrengen. De energieopbrengst wordt hierdoor minder, maar voor de omwonenden is het een belangrijke stap om overlast te voorkomen. Door participatie met omwonenden is in belangrijke mate tegemoetgekomen aan hun zorgen."

Aantal windmolens

Slechts een handje vol mensen bezocht de informatiemarkt in het gemeentehuis. Toch betekent dat niet dat er weinig tegengeluiden klinken. Het grote discussiepunt rond de windmolens in Ermelo gaat vooral over het aantal dat er moet komen. De Provincie Gelderland is hierbij in de lead. De gemeenten Ermelo en Putten hebben de provincie namelijk gevraagd om het bevoegd gezag te houden. Dit omdat het project in twee gemeenten valt. Daarnaast speelt de aanwezigheid van de Wespendief een rol. Zoals de plannen nu zijn, zullen er zeven komen waarvan er zes op Ermelo’s grondgebied en één in de gemeente Putten langs rijksweg A28. De gemeenteraad ziet er het liefst maximaal vijf. Naar verwachting nemen Provinciale Staten begin 2024 een besluit over het inpassingsplan (met daarin de lokale normen) en de vergunningen. Hierna is er nog mogelijkheid voor een beroep bij de Raad van State. Deze toetst of de provincie de procedure goed heeft gedaan.

laagblijvers