Burgemeester vindt dat communicatie beter had gemoeten

ERMELO - Burgemeester Hans van Daalen betreurt het onbegrip dat in de Ermelose samenleving is ontstaan rond de keuze om de functie van voorzitters van de stembureaus in te vullen met ambtenaren.

,,De afgelopen weken is er in de media in Ermelo verschillende keren aandacht besteed aan dit collegebesluit,” zegt de burgemeester. ,,Hoewel dit besluit vanuit de beste bedoelingen genomen is, constateer ik dat dit niet zo is overgekomen. Er is onbegrip over ontstaan in de Ermelose samenleving en dat betreur ik. We hebben onvoldoende ingeschat welke impact dit besluit zou hebben.” Daarnaast vindt Van Daalen dat de communicatie hierover beter georganiseerd had moeten worden.

Evalueren

Of er bij een volgende verkiezing wel ruimte zal zijn voor vrijwillige voorzitters vanuit de samenleving is nog de vraag. Van Daalen: ,,We hebben als college besloten dit besluit en het proces na de verkiezingen goed te evalueren, waarbij we nadrukkelijk de mogelijkheid open houden om op dit besluit terug te komen.”
Op woensdag 22 november is er een vervroegde verkiezing van de Tweede Kamer. De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 17 maart 2021. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, of eerder als er zoals nu, een kabinet valt.