'Kappen nu'

ERMELO - In de stromende regen brachten leden van Progressief Ermelo de plannen om bomen te kappen op de Markt in beeld met rood/wit lint. De partij is van mening dat de ruim vijftig bomen op de markt niet mogen wijken voor parkeerplaatsen. ,,Laten we creatiever nadenken!" zegt PE fractievoorzitter Evelien Kars. Vandaag ging ze in gesprek met inwoners over dit onderwerp en ze trof vooral medestanders.

Al vele jaren strijdt Progressief Ermelo hiervoor, maar het lijkt nog niet door te dringen, dat bij nieuwe ontwikkelingen het aanwezige groen als vertrekpunt moet worden genomen. Kars: ,,Een groen dorpsaanzicht: willen we het typische groene dorpsgezicht wat Ermelo zo kenmerkt behouden of kiezen we voor een sterk versteende vlakte?" De strijd is overigens niet nieuw. Drie jaar geleden stond Progressief Ermelo samen met de ChristenUnie en het CDA op de bres om de bomen te beschermen tegen de kap. Kars begrijpt dat de ondernemers op de Markt vinden dat de afspraak omtrent parkeerplaatsen moet worden nagekomen. ,,Maar we moeten kijken hoe we dit op een slimmere manier kunnen realiseren." Ze zoekt naar een inventieve parkeeroplossing, die geen extra ruimte kost waardoor het groen gespaard kan worden. ,,Overigens is onze vraag 'hoeveel parkeerplaatsen het scheelt als waardevol groen volledig dan wel ten dele gespaard blijft', nog steeds onbeantwoord."

Discussie

De discussie is niet nieuw en de kosten om parkeerplaatsen te realiseren zijn gestegen tot 5 miljoen. Medio 2020 meldde oud-wethouder Laurens Klappe dat er een parkeergarage gebouwd moest worden om te voldoen aan de opdracht. Dit stuitte op enorme weerstand, zowel in de raad als bij de bevolking. verschillende partijen waren van mening dat er is voldoende parkeergelegenheid was. ,,Er is hier altijd parkeerruimte vrij," zegt Kars. ,,Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat er gekeken wordt naar voldoende fietsenrekken."   

Klimaatverandering

Juist in een tijd van klimaatverandering zijn bomen extra belangrijk. Ze zorgen voor schaduw en wetenschappelijke is onomstotelijk erkend dat bomen een verkoelend effect hebben. Bovendien nemen ze CO2 op, geven zuurstof af en houden water vast, belangrijk wanneer we te maken krijgen met extremer weer. ,,We hebben het altijd over gratis parkeren in Ermelo, maar dit plan kost ons door de kostenstijging nu structureel € 200.000 per jaar. Dat betekent dat we ergens anders op moeten bezuinigen," aldus Kars.

Parkeeronderzoek

,,Uiteraard kennen we het verhaal 'contractuele verplichtingen aan ondernemers' en betrouwbare overheid. Er is inderdaad in een anterieure overeenkomst afgesproken dat er 360 plaatsen gerealiseerd moeten worden. Hierbij geldt wel het perspectief van redelijkheid en billijkheid – je hoeft niet precies de 360 plaatsen te realiseren – het bestemmingsplan spreekt van 338." Wat Kars veel belangrijker vindt is dat automobilisten de verschillende parkeerplaatsen met de juiste routing kunnen vinden. Ook staat er een parkeeronderzoek gepland in 2024 voor de gehele gemeente. ,,Laten we dat eerst uitvoeren alvorens 5 miljoen uit te geven." PE is een handtekeningenactie gestart en daar heeft menigeen vandaag een handtekening onder gezet. ,,De handtekeningenactie loopt nog even door. En we zijn hier nog niet over uitgesproken!" aldus een strijdbare Kars. 

laagblijvers