Wilhelm pleit voor een autoluw centrum

ERMELO - ,,Het is vandaag een andere tijd met andere inzichten,” met deze woorden opende raadslid Bart Willemsen de vergadering over de Markt. ,,Laten we anders kijken naar Markt 2.0.” Om dat te bereiken kwam het CDA met een amendement. ,,Het kostenplaatje moet naar beneden en ook het aantal parkeerplaatsen moet terug naar 338.” De discussie over het aantal parkeerplaatsen duurt voort.

Evelien Kars (Progressief Ermelo): ,,Het kost teveel geld en teveel groen. Daarbij is de visie op de auto, maar ook op werken en winkelen is veranderd.” Zij hoopt op een win-win als het college in gesprek gaat met de ondernemers. ,,Laten we anders gaan denken en er creatief mee omgaan.” Overigens is iedereen het erover eens dat er iets moet gebeuren op de Markt.

Geldverspilling

,,U wilt eerst het contract aanpassen en dan het gesprek aangaan,” reageert Pieter Stam namens de SGP. Eén Ermelo noemt het geldverspilling. ,,Een boomloze parkeerplaats die ruim 5,5 miljoen euro kost,” zegt Peter Garritsen. ,,Het oorspronkelijke budget moeten we aanhouden.” Hij wil vasthouden aan 3,3 miljoen min tweehonderdduizend euro die het college inmiddels als werkbudget beschikbaar is gesteld. ,,Elke parkeerplaats kost 15.000 euro. Ermelo maakt zich drukker over parkeerplaatsen dan over financiën.”

Standplaatshouders

Het proces rond de Markt 2.0 heeft volgens de VVD al veel te lang geduurd. ,,Het is tijd om dit af te ronden,” zegt Gert Jan Brouwer. ,,Natuurlijk vinden wij het ook een hoog bedrag, maar we moeten nu wel door!” Ook het verdwijnen van groen is voor Brouwer een minder groot probleem. ,,Er is een herplantplicht.” De VVD wil dat er ruimte blijft voor de standplaatshouders op een prominente plek. Pas als op termijn de noodzaak is dat er een tekort aan parkeerplaatsen blijkt, kan er nog gezocht worden naar een andere locatie voor de huidige standplaatshouders.

Half miljoen

,,Als je boom bent, kan je maar beter niet in Ermelo zijn,” zegt Han Wilhelm van HEE22. ,,Vijftig bomen worden getaxeerd op een half miljoen. Hoe dat wordt gecompenseerd wordt, ik heb zo mijn twijfels.” Wilhelm wil een heroverweging van de plannen in rapport met de tijd. Hij pleit voor een autoluw centrum. Pieter Stam wil ‘woord houden’. Met de motie van de SGP wordt het college opgedragen nog voor de Kerst in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en het terug te koppelen begin 2024. ,,Het college kan zich vinden in deze motie," aldus wethouder Ronald van Veen. De motie is unaniem aangenomen.

laagblijvers