Putten maakt een uitzondering, Ermelo niet

ERMELO - Wie in Ermelo met de jaarwisseling carbid wil schieten, moet dat doen op 30 december. Dit omdat oudejaarsdag dit jaar op een zondag valt. Het schieten mag alleen op plekken buiten de bebouwde kom en er moet vooraf een melding worden gedaan.

Carbidschieten en vuurkorven horen bij de jaarwisseling. Toch prefereert de gemeente Ermelo de zondagsrust boven de oudejaarstradities. Dat is reden om de vreugde-uitingen een dag te vervroegen. Ook in buurgemeente Putten koos men voor vervroegd carbidschieten. Maar, omdat er veel reacties op kwamen heeft burgemeester Lambooij gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om op grond van de Zondagswet een ontheffing te verlenen voor carbidschieten vanaf 13.00 uur. In de gemeente Ermelo is dit niet mogelijk omdat dit is vastgelegd in de APV. ,,En er is geen uitzonderingsmogelijkheid,” laat communicatiemedewerker Wietse Hummel weten. ,,De APV zou daarvoor moeten worden aangepast en we kunnen nooit zo snel de APV daarop aanpassen, nog los van de vraag of we dat bestuurlijk willen.” Wel mag er op 31 december vanaf zes uur 's avonds en 1 januari twee uur 's nachts vuurwerk worden afgestoken.