‘Zomereik staat voor mij symbool voor vergroening van Ermelo’

ERMELO – Eind oktober protesteerden enkele inwoners van Ermelo, ze noemden zich ‘Krassende Kauwen’ tegen de plannen voor het kappen van bomen op de Markt. Echter, het protest werd al snel in de kiem gesmoord door het optreden van enkele boa’s. Een van de Krassende Kauwen was Nienke Reuvers. Eind vorige week mocht zij samen met wethouder Ronald van Veen en fractievoorzitter van Progressief Ermelo Evelien Kars twee zomereiken planten in het plangebied Markt 2.0

Na de wreed verstoorde demonstratie volgde een gesprek met burgemeester Hans van Daalen. Deze liet weten dat de actie van de BOA’s in strijd was met het recht om te demonstreren. Dat betekent dat de spandoeken onterecht door de demonstranten verwijderd moesten worden. De demonstranten zochten contact met Evelien Kars van Progressief Ermelo omdat deze partij zelf ook een actie hield op de markt over de plannen. In de beeldvormende vergadering van de raad bood Nienke Reuvers, samen met Evelien Kars, een van de spandoeken aan aan wethouder Ronald van Veen.

Unicum

De Markt wordt heringericht en de Gemeenteraad neemt naar verwachting het eerste kwartaal van 2024 hierover een besluit. Ronald van Veen: ,,Vooruitlopend daarop hebben we nu al twee bomen geplant. Dat is een unicum, normaal vindt de compensatie pas achteraf plaats. Ik wilde daar nu al mee starten. En ik vond het waardevol om Nienke hiervoor uit te nodigen omdat zij geprotesteerd had tegen de kap van de bomen en dat liep wat mis.’’ Op bepaalde plaatsen op en rondom de markt worden bomen gekapt. De nieuwe te planten bomen krijgen straks een beter plantvak want nu is er last van worteldruk. Van Veen: ,,Het hoogteverschil op de Markt maakt ook dat het huidige groen lastig inpasbaar is. Zomereiken dragen bij aan de biodiversiteit. Uit onderzoek bleek dat ruim 420 insecten in eiken kunnen leven.’’

Symbool

Nienke Reuvers: Ik werd, samen met Evelien Kars, door Ronald uitgenodigd om een boom te planten. Niet omdat ik akkoord ga met de huidige plannen, absoluut niet! Ik ben nog steeds van mening dat de huidige bomen zoveel mogelijk behouden moeten worden. De markt verdient verandering en aanpassing, alleen kan dit in mijn optiek met minder geld en meer groenbehoud. De nieuwe geplante bomen (zomer eik) staan voor mij symbool voor de vergroening van de gemeente Ermelo. De gemeente, maar zeker ook de inwoners moeten hun best blijven doen om waardevol groen te behouden. Ermelo is een ontzettend mooie groene gemeente, daar moeten we zuinig op zijn. Ronald vond het tevens wel passend om mij uit te nodigen nadat ons demonstratierecht door te rigide ingrijpen van de Boa's ons onlangs was ontnomen.’’

Herdenkingsbos

,,Wel vind ik het belangrijk om te melden dat ik door de mensen die erbij waren, twee mannen van de groenvoorziening, echt de indruk krijg dat de gemeente wel goed nadenkt over de te kappen bomen,’’ vult Reuvers aan. ,,Ik als inwoner oordeel soms te snel dat de gemeente hier gemakkelijk mee omgaat, maar in de praktijk werken de dingen toch vaak anders en wordt dit wel met beleid gedaan, althans die indruk kreeg ik tijdens het gesprek. Het zal wel mooi zijn als de herplantingsquota omhoog gaat en dat de gemeente echt het aantal bomen gaat herplanten naar de waarde van de gekapte boom. Verder heb ik ook nog een idee aangedragen over het aanplanten van een herdenkingsbos om zo meer waardevol groen te creëren. Ronald van Veen en Evelien Kars vonden dit beiden een mooi idee, wellicht komt het een keer langs bij de Raad?’’