Laatste recreatieparken krijgen woonbestemming 

ERMELO - In recreatiecluster Horst worden 65 kavels omgezet in een bestemming wonen. Het gaat om de parken Timar Imor en ’t Loo. Die verandering is daarmee de laatste stap in het proces om de recreatieparken in dit cluster een woonbestemming te geven. Recreatiecluster Horst krijgt nieuwe impuls als woongebied. ,,Al langere tijd zijn we in gesprek met verschillende parken en eigenaren in het cluster over de toekomstmogelijkheden," aldus wethouder Hugo Weidema. ,,Dit heeft geresulteerd in een plan met kwaliteitsverbetering voor het gebied.”

Samen met de huisjeseigenaren en beheerders heeft de gemeente de afgelopen jaren in totaal 400 recreatiewoningen weten om te vormen naar een woonbestemming in dit
gebied. Voorwaarde voor deze omvorming is dat de parken groen blijven en dat ze zoveel mogelijk inzetten op duurzaamheid. Zo behoudt het gebied haar groene karakter en wordt de kwaliteit verbeterd. De omvorming van de 13 parken in Horst volgt na een zorgvuldig particpatieproces. Al vanaf 2018 worden er gesprekken gevoerd met de eigenaren, beheerders en vereningen op en rondom het recreatiecluster. Samen met deze betrokkenen en de gemeenteraad is er in 2020 een visie opgesteld. Dit proces heeft ervoor gezorgd dat er in snel tempo bestemmingsplannen ingediend konden worden.