Ondertekening Horecaconvenant

ERMELO - Maandag 18 december ondertekenden horecaondernemers, de gemeente Ermelo, de politie en het Openbaar Ministerie het Horecaconvenant Ermelo 2023. Hiermee bekrachtigen zij hun samenwerking en zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijk en veilig uitgaansklimaat en het tegengaan van overlast.

Het convenant vult bestaande landelijke wet- en regelgeving of lokale regelgeving aan en beschrijft de afspraken tussen, en verplichtingen van, de verschillende partners; de horecaondernemers, de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Door de integrale aanpak heeft iedere partner een taak die in het horecaconvenant in hoofdlijnen is uitgewerkt. Er zijn verschillende afspraken opgenomen in het convenant die de veiligheid bevorderen en ervoor zorgen dat ongeregeldheden sneller worden aangepakt. Zo heeft de politie bij collectieve horecaontzeggingen een korte lijn met de horecaondernemer, is er afgesproken in welke gevallen de ondernemer direct contact opneemt met de politie. De gemeente draagt zorg voor voldoende ‘sociale’ of veilige verlichting en een goede en veilige infrastructuur in de buurt van de horecagelegenheid en controleert op alcoholgebruik van minderjarigen conform het vastgestelde beleid.

Drugs- en alcoholgebruik

Tegen verdachten, die in of rond de horeca-inrichting door de politie worden aangehouden naar aanleiding van geweld, bedreiging, wapens of drugs wordt zoveel mogelijk strafvervolging ingesteld. En het arrondissementsparket Oost Nederland geeft prioriteit aan geweldszaken en vernielingen die met de horeca (onderneming of uitgaansgebied) te maken hebben. Naast deze zichtbare en concrete maatregelen zijn er afspraken gemaakt over preventiemaatregelen om drugs- en alcoholgebruik te verminderen. Het convenant bevat tevens afspraken met de politie over de aanpak van minderjarigen die overlast veroorzaken of bij wie alcohol- en drugsgebruik wordt geconstateerd. Ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken, indien nodig ook Halt.

Vaste overleggen
De partners komen op vaste momenten bij elkaar. Er is een bestuurlijk horecaoverleg en een werkgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Maandelijks bespreekt de werkgroep KVU concrete zaken die zijn voorgevallen in de weekenden. De werkgroep bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, horecaondernemers, defensie, gemeente, politie en buurtbewoners.

In het horecaconvenant zijn concrete sluitingstijden opgenomen voor 2024. Voor de daaropvolgende jaren worden de sluitingstijden in het reguliere horecaoverleg vastgesteld.