Europa stelt lagere beschermde status wolf voor

ERMELO/ REGIO - De Europese Commissie (EC) wil de wolf minder gaan beschermen. Daardoor kunnen wolven in Gelderland straks makkelijker verjaagd of afgeschoten worden. Provincie Gelderland pleit hier al langer voor en is blij met het voorstel van de EC. 

Dat er iets moet gebeuren, werd onderstreept tijdens de informatieavond drie maanden geleden in De Dialoog. Gelderse gedeputeerde Harold Zoet luisterde naar ervaringen van inwoners. ,,Eigenlijk is het al onbeheersbaar,” zei burgemeester Hans van Daalen van de gemeente Ermelo in september. En dat bleek ook de afgelopen weken. Iedere nacht sloegen wolven in de regio toe. ,,Zo kan het zo niet verder!” Van Daalen was duidelijk. 

Informatie over wolvenpopulatie

De gedeputeerde is blij dat de zorgen nu worden gehoord in Brussel. ,,Dit is een forse stap in de goede richting. Het gaat ons helpen om grenzen te stellen aan de wolf in Gelderland en Nederland,” aldus Harold Zoet. In september vroeg de EC aan lidstaten, wetenschappers en regio’s om informatie aan te leveren over de wolvenpopulatie en de impact van de wolf. Gedeputeerde Harold Zoet bracht toen namens Gelderland, Drenthe en verschillende Gelderse gemeenten informatie én zorgen over in Brussel. Gebaseerd op dit onderzoek stelt de EC nu voor om de beschermde status van de wolf in Europa te verlagen. 

Onderzoek wolf in Europa

Uit het onderzoek van EC blijkt dat er in 2023 al ruim 20.000 wolven in Europa leven. Binnen de Europese Unie (EU) worden elk jaar 65.500 gehouden dieren door wolven gedood en jaarlijks wordt er € 18,7 miljoen aan schadevergoeding betaald aan dierhouders. Om de beschermde status van de wolf in de EU te verlagen moet eerst het verdrag van Bern aangepast worden. De Europese Commissie heeft nu een voorstel gedaan hoe de EU dit kan doen. Het verdrag van Bern is een verdrag van de Raad van Europa uit 1979 over het beschermen van met name bedreigde wilde dieren en plantensoorten. ,,Nederland en Europa moeten doorpakken en het voorstel zo snel mogelijk doorvoeren,” vindt Zoet. Alleen al in Gelderland vonden in 1 week 10 aanvallen door een wolf plaats met 31 doodgebeten schapen.

Balans nodig

,,We willen de wolf een plek geven in Gelderland. Voorwaarde daarvoor is dat we niet alleen kijken naar wat gunstig is voor de wolf, maar ook echt rekening houden met een goede balans in de natuur en het maatschappelijk draagvlak,” aldus Zoet.