'Pap, mijn telefoon is kapot...'

ERMELO – De gemeente Ermelo wil meer doen in de aanpak van en voorlichting over cybercriminaliteit en digitale criminaliteit. Vooral omdat de impact op slachtoffers ervan fors is. Afgaande op onderzoek en statistieken neemt het aantal delicten toe en daarom wil de gemeente investeren op voorlichting en de aanpak van cybercriminaliteit, digitale fraude en oplichting.

Bij digitale criminaliteit moet men denken aan internetoplichting, phishing, aan-verkoopfraude, maar ook identiteitsfraude. ,,Ik kreeg laatst nog een berichtje, we kennen het inmiddels bijna allemaal,” vertelt burgemeester Hans van Daalen. Hij leest voor: ,,Pap, mijn telefoon is kapot, ik heb nu een leentoestel met een ander telefoonnummer….”. Het is bijna altijd fraude.

Grote impact

Ook het opsporen en verstoren van lokale daders of netwerken is belangrijk. ,,Ook in Ermelo zijn mensen actief met cybercriminaliteit en digitale fraude,” aldus Van Daalen. Gezien de omvang en impact voor slachtoffers wil de gemeente hier samen met de veiligheidspartners intensief op inzetten. Die impact voor slachtoffers gaat veel verder dan alleen financiële schade. Vaak is er ook sprake van schaamte. Er is door de samenwerkende gemeenten een plan van aanpak opgesteld. Men richt zich hierbij expliciet op voorlichting naar inwoners, ondernemers en instellingen. 

Vergroten van beheersbaarheid

De doelstelling is het vergroten van de beheersbaarheid van cybercriminaliteit door een beter zicht erop en impulsen in awareness en handelingsperspectief, vooral bij kwetsbare groepen: jongeren, ouderen en ondernemers. Jongeren zijn vaak slachtoffer omdat ze veel op internet zitten. Ouderen worden mogelijk slachtoffer omdat ze onbekender zijn n de digitale wereld. Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid dat ze slachtoffer worden omdat ze vaak onvoldoende beschermd zijn tegen aanvallen.