Provincie neemt taken gemeente Ermelo niet over

ERMELO - De provincie Gelderland neemt de wettelijke taken van gemeente Ermelo niet over. Enkele inwoners vroegen in het kader van het langlopende dossier Tomassen Duck-To daarom. De situatie rond de eendenslachterij loopt volgens bezorgde burgers zo uit de hand, dat zij de provincie vroegen om in te grijpen.

Toch heeft het provinciebestuur besloten dit niet te doen. Dat zou volgens de provincie plaatsvervangende rechtsbescherming zijn en dat staat de wet niet toe. Wel wil men het handelen van de gemeente bij eendenslachterij Tomassen Duck-To onderzoeken. Een indeplaatsstelling, waar de burgers in een brandbrief om vroegen, komt er niet. En dat terwijl de briefschrijvers van mening zijn dat de gemeente ernstig tekortschiet. De gemeente Ermelo zou haar taken ‘grovelijk verwaarlozen’ en ‘slechts met de grootst mogelijke tegenzin’ handhaven op overtredingen. Deze inwoners vinden dat de gemeente haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de eendenslachterij in Ermelo dusdanig verwaarloost, dat ze de provincie vroegen die taken over te nemen. 

Geen belanghebbenden

Deze inwoners hebben meerdere malen gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de gemeenteraad. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn zij op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen belanghebbende: iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ze kunnen daarom geen gebruik maken van de middelen voor rechtsbescherming. Gedeputeerde Staten vinden dat er wel voldoende aanleiding is om de gang van zaken rond Tomassen Duck-To en het handelen van de gemeente Ermelo te onderzoeken. Ze gaan de interventieladder uit het Algemeen kader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing volgen en gaan met ambtenaren van de gemeente in gesprek om informatie te verzamelen.