Uitbreiding essentieel voor elektriciteitsbehoefte in regio

ERMELO/ HARDERWIJK – Wethouder Ronald van Veen haalt opgelucht adem. ,,De schop gaat in de grond want het onderstation in Harderwijk mag worden uitgebreid.” Dit onderstation, de elektriciteitsvoorziening aan de Leuvenumseweg, is enorm belangrijk voor de stroomvoorziening in de regio.

Precies een jaar geleden stuurde de wethouder, samen met zes collega’s uit andere gemeenten een brandbrief naar de Provincie Gelderland. Daarin legden ze de nadruk op het feit dat uitbreiding van het onderstation urgent was. Dit is nodig om aan de elektriciteitsbehoefte in de regio te kunnen blijven voldoen. De uitbreiding dreigde ernstige vertraging op te lopen door de niet te voorkomen stikstofuitstoot die uitbreiding met zich meebrengt.

Energie in Ermelo

De uitbreiding die nu uitgevoerd gaat worden, kan er echter niet voor zorgen dat alle problemen verdwijnen. ,,Bouwen is een belangrijke strategie, maar alleen daarmee gaan we het niet redden,” zo melden de wethouders Ronald van Veen en Martijn Pijnenburg (Harderwijk). ,,Er zit energie in Ermelo en dat willen we zo houden,” stelt Van Veen. ,,Het overvolle elektriciteitsnet wordt alleen een steeds grotere stoorzender.”

Vertraging

Het economische belang is groot. Groot verbruikers kunnen op dit moment geen nieuwe contracten krijgen of uitbreiding van huidige aansluiting realiseren. Dit heeft invloed op uitbreiding van bedrijven, verplaatsen bedrijven naar andere locaties in Ermelo (of daarbuiten), komst van nieuwe bedrijven of ontwikkelingen van onze bedrijventerreinen. Hetgeen weer vertraging veroorzaakt op andere projecten rondom bijvoorbeeld woningbouw.

Versterken stroomnet Wijk West

In wijk West (waar de Wijk van de Toekomst onderdeel van uitmaakt) wordt het lokale stroomnet versterkt. Dit is broodnodig omdat het gebruik en opwekking van stroom door inwoners toeneemt. Hierdoor ontstaan er zogenaamde files op het net, waardoor bijvoorbeeld zonnepanelen afschakelen. Er komen nieuwe elektriciteitshuisjes en bestaande huisjes worden vervangen. Daarnaast komen er meer kabels en worden bestaande kabels vervangen. Liander is voornemens hier in 2024 mee te staren. Buurtbewoners worden hier tijdig over geïnformeerd.

Natura2000

Ook voor nieuwe zonneparken en de windenergie is uitbreiding van het onderstation nodig. ,,Dit onderstation kun je zien als een ‘stopcontact’,” legde Pijnenburg een jaar geleden uit. ,,Een soort verdeelstation voor de regio.” Het lastige is dat dit onderstation in het Natura2000 ligt. Daarom moest er gezocht worden naar een creatieve oplossing. Dat doen de gemeenten door twee nabijgelegen sportvelden een jaar lang niet te bemesten. Op die manier creëert men stikstofruimte om de benodigde uitbreiding te realiseren. Het onderstation Harderwijk is een belangrijke schakel in het energienetwerk. Maar ook de andere onderstations in Nederland moeten worden uitgebreid. Pas als alles is gedaan (2032) dan kan Harderwijk op vol vermogen draaien. Daarnaast moeten de lokale en provinciale elektriciteitswegen worden uitgebreid. Het hele energienetwerk moet dus toekomst gereed worden. Zonder uitbreiding van het onderstation aan de Leuvenumseweg lopen gemeenten al veel sneller tegen (nog meer) belemmeringen aan.