'We hopen dat het koppelkansen biedt'

ERMELO - Defensie heeft onvoldoende kazerneruimte om ondersteunende eenheden te versterken en op logische locaties te vestigen. Voor de groei van de landmacht en om eenheden hun werk goed te kunnen laten doen, is men op zoek naar nieuwe locaties en worden de huidige kazernes mogelijk uitgebreid. Op dit moment onderzoekt men de mogelijkheden voor een superkazerne in Zeewolde.

Daarnaast is op korte afstand van een helemaal nieuwe kazerne ook een oefenterrein nodig van 150 hectare. Dit kan door uitbreiding op de legerplaatsen Ermelo en/of Stroe. Wat het wordt, weet Defensie nog niet. ,,We zijn hierover in gesprek,” zegt wethouder Ronald van Veen. De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo. Defensie moet daarom, nu meer dan ooit, in staat zijn de (grond)wettelijke taken volwaardig uit te kunnen voeren. ,,We staan er positief in,” aldus de wethouder. ,,Wel plaatsen we een aantal kanttekeningen. De kazerne in Ermelo ligt in Natura2000. Maar we denken dat het terrein goed kan worden heringericht. Daarnaast hopen we dat het koppelkansen biedt.”

Zoeklocaties

De zoeklocaties die Defensie hiervoor in de provincie Gelderland en specifiek in de gemeente Ermelo voor ogen heeft, zijn vanwege de historische verwevenheid voor het Ermelose college een logische keuze. ‘Met trots kijken wij terug op deze historische relatie die wij met Defensie hebben opgebouwd.’ Dat meldt het college in de zienswijze die men heeft ingebracht. De aanwezigheid van Defensie is een stimulans voor de lokale leefbaarheid. Defensie is ook al vele jaren één van de grootste werkgevers in Ermelo.

Geschiedenis

In 2012 heeft Defensie besloten de legerplaats in Ermelo te versterken en heeft het 45e pantserinfanteriebataljon plaatsgemaakt voor de vestiging van de Koninklijke Militaire School. Ermelo en Defensie zijn verweven met elkaar. De gemeente ziet het dan ook als haar maatschappelijke opgave om een constructieve houding aan te nemen ten aanzien van het onderzoek naar de ruimtevraag op Ermelo’s grondgebied.

Druk op woningmarkt

De aanleg of uitbreiding van de legerplaatsen heeft echter ook consequenties voor bijvoorbeeld de druk op de woningmarkt. ,,We hopen in dit geval dat de provincie ons helpt om Kerkdennen sneller uit te faseren zodat er woningbouw kan worden gerealiseerd.” Van Veen hoopt in ieder geval dat inwoners meer betrokken worden bij de ontwikkelingen. Ook wordt de gemeenteraad aanstaande woensdag tijdens de Politieke Avond geïnformeerd tijdens een beeldvormende tafel.