Belangstelling veel groter dan verwacht 

ERMELO – De Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft veel succes geboekt met Boekjes en Babbels, bedoeld om het (voor-)leesplezier te vergroten bij kinderen van nul tot vier jaar. De opkomst tijdens deze activiteiten ie veel hoger dan vooraf verwacht werd. Ouders worden tijdens de activiteit in de bibliotheek gestimuleerd meer te lezen met de kinderen. ,,Dat past bij onze visie om meer aandacht te hebben voor laaggeletterdheid,” vult wethouder Sarath Hamstra aan.

Daar komt bij dat er tijdens de Kadernota een motie is ingediend waarbij budget beschikbaar is gesteld als extra investering voor de aanbak basisvaardigheden. Tot en met 2026 kan Boekjes en Babbels daarom hieruit gefinancierd worden. Hamstra is van mening dat Boekjes en Babbels belangrijk is, juist om kansengelijkheid te creëren. ,,Ik word hier heel blij van!” aldus de wethouder.