Minder parkeerplaatsen, meer bomen gespaard

ERMELO – Het worden 338 in plaats van 360 parkeerplaatsen op de Markt, waarvan er 250 in de blauwe zone komen. Dat is het resultaat van een gesprek tussen de wethouders en projectontwikkelaar Borghese, op verzoek van de gemeenteraad.

De wensen van de raad zijn verwerkt in een nieuw voorstel voor de herinrichting van de Markt. De gemeenteraad wilde af van de vastgoeddeal die ooit was ondertekend. Zo kunnen er ook een aantal bomen extra worden gespaard. Borghese is akkoord met het aantal parkeerplaatsen, toch heeft men wel aangegeven recht te hebben op meer parkeerplaatsen in de directe omgeving van de entree van de Aldi, de zogenaamde ‘gouden parkeerplaatsen’. Ook blijft er plek voor de ambulante handel.

Lang traject

Al negen jaar wordt er gesproken over de herinrichting van de Markt. In 2015 presenteerde wethouder Jan van den Bosch de toen al omvangrijke plannen. De herinrichting van deze locatie betekende volgens Van den Bosch een versterking van het kernwinkelgebied. Iets wat het hele centrum ten goede zou komen. Daarna veranderden de schetsen diverse malen. Nu presenteert Ronald van Veen, wethouder Ruimtelijke Ordening, het definitieve plan. ,,Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Daarom gaat het plan ook zoveel verder dan uitbreiding van parkeerplekken,” vertelt Van Veen. ,,De markt wordt veiliger, groener en aantrekkelijker. En in de nieuwe inrichting nemen we oplossingen mee voor de gevolgen van klimaatverandering. Er komt een waterberging om wateroverlast zoals afgelopen najaar te voorkomen.” Ook komen er boven de nieuwe Aldi 44 appartementen in het sociale, middeldure en dure segment, iets waar grote behoefte aan is in Ermelo.

Leefbaarheid 

Een sterk, duurzaam en goed bereikbaar centrum. Dat wil gemeente Ermelo bereiken met het aangepaste inrichtingsplan voor de markt. ,,In het nieuwe plan houden we de grote moeraseiken voor de Action en PLUS. Ook is er een plek voor standplaatshouders en komt er een fijne openbare ruimte. We houden sowieso zoveel mogelijk bomen. De Chevallierlaan wordt verlegd, maar de historische houtwal blijft gespaard.” De parkeerdruk is groot, te groot voor het huidige aantal parkeerplekken. Dat merkt ook de lokale middenstand. ,,We willen dat ons centrum bereikbaar blijft. Dat is noodzakelijk voor de leefbaarheid van het centrum en daar profiteren ondernemers, de toeristen en natuurlijk onze eigen inwoners van,” aldus de wethouder. ,,We werken daarom aan een duurzame parkeeroplossing.” Naast de 338 parkeerplekken (waarvan 250 in de blauwe zone) komen er ook meer mindervalide parkeerplekken, voldoende laadpalen en wordt het aantal fietsparkeerplekken flink uitgebreid. Wel is de kostenraming nu ruim een ton hoger dan vooraf was begroot. ,,Tsja, ik heb geluisterd naar de wensen van de raad. Die hebben we doorgevoerd in het plan. Maar dat kost extra geld,’ aldus Van Veen.

boodschappenpakket 23