Prehistorische bewoning aan Oude Telgterweg

ERMELO - Bij archeologische opgravingen aan de Oude Telgterweg in Ermelo zijn resten van een boerderij en erf gevonden die een beeld geven van het dagelijkse leven in de late ijzertijd. Het gaat onder meer om verkleuringen, die aantonen waar de palen van de boerderij hebben gestaan. Ook zijn er relatief veel scherven aardewerk gevonden. Archeoloog Wouter Roessingh van ADC ArcheoProjecten is heel enthousiast.

De archeologen zijn aan de Oude Telgterweg aan het werk als voorbereiding op de nieuwbouw die hier gerealiseerd zal worden. Lammert en Marjan van Nijhuis, die op deze locatie jarenlang hun tuincentrum runden, volgen de archeologen op de voet. ,,Dit onderzoek moet gebeuren, dan kun je er maar beter iets moois van maken,” reageert Marjan van Nijhuis. Ze is blij dat de ontwikkeling van dit project nu eindelijk van start is gegaan. De verkoop van de acht woningen, die samen een ‘knarrenhofje’ gaan vormen, is inmiddels voltooid. ,,De aannemer denkt ongeveer een jaar nodig te hebben voor de bouw,” aldus Marjan van Nijhuis.

Verstoord

Proefboringen lieten eerder zien dat hier archeologische sporen te verwachten waren. Daarom werd een aanvullend onderzoek verlangd. Roessingh kreeg hierbij assistentie van de archeologische werkgroep van de Historische vereniging Ermeloo. Roessingh was positief verrast door de grootte van de werkgroep. ,,Dat zie je niet vaak!” Ook bleek de bodem op deze locatie nog nauwelijks verstoord. Zo kon men bijzondere sporen uit de late ijzertijd goed documenteren en intekenen. ,,Ook hebben we veel resten van houtskool gevonden. Met het analyseren van het koolstof kunnen we de datering goed van de vindplaats bepalen,” aldus de archeoloog die het project leidde. Hij onderstreept het feit dat het bijzonder is dat er een solitaire boerderij is aangetroffen. ,,Het is er maar één en die hebben we gelukkig weten bloot te leggen.” De kans dat er wat gevonden zou worden was groot, maar de wetenschappers wisten van tevoren niet uit welke tijd men sporen zou aantreffen. Regioarcheoloog Maarten Wispelweij is enthousiast met dit resultaat. ,,Het is altijd erg mooi om in één opgraving van beperkte omvang toch de sporen van een hele boerderij aan te treffen. Dan heb ik niet voor niets een onderzoek verlangd.”

Zand erover

De archeologen zijn twee dagen aan het werk geweest. Alles is goed in kaart gebracht en daarna ging het zand er weer over. Binnenkort gaat de bouw van het hofje van start. ,,Het heeft lang genoeg geduurd. Wij kijken er enorm naar uit om straks hier met alle nieuwe bewoners te mogen wonen,” aldus Marjan en Lammert van Nijhuis.