Toepassen (brom)fietsverwijderingsbeleid

ERMELO - De gemeente Ermelo gaat van dinsdag 9 april 2024 tot en met vrijdag 12 april 2024 haar (brom)fietsverwijderingsbeleid toepassen. Volgens het (brom)fietsverwijderingsbeleid geldt dat de fietsen in de fietsklemmen geplaatst moeten worden. Bromfietsen moeten geplaatst worden binnen de daarvoor bedoelde stallingsruimte. Fietsen die buiten de klemmen staan, worden verwijderd. Bromfietsen die buiten de daarvoor bedoelde stallingsruimte staan, worden ook verwijderd.

Verkeerd gestalde (brom)fietsen veroorzaken onnodig hinder. Om de fietsenstalling bij het treinstation in Ermelo vrij te maken van verkeerd gestalde (brom)fietsen, gaat de gemeente Ermelo volgende week (brom)fietsen die verkeerd gestald staan verwijderen. Fietsen mogen alleen in de klemmen gestald worden. Bromfietsen mogen alleen in de daarvoor bedoelde stallingsruimte staan. Deze week gaat de gemeente de (brom)fietsen buiten de klemmen / stallingsruimte eerst labelen met een geel waarschuwingslabel. Op het label staat dat de gemeente de (brom)fiets (laat) verwijderen als deze niet alsnog binnen één dag wordt verwijderd. Zo wil de gemeente zorgen voor een overzichtelijke fietsenstalling die makkelijk toegankelijk is en waar iedereen zijn fiets in kwijt kan.