Structurele inzet online jongerenwerk Epic Youth

ERMELO – De Stichting Epic Youth krijgt structureel subsidie van de gemeente Ermelo. Deze stichting organiseert online activiteiten voor en door jongeren en speelt daarmee in op de online leefwereld van veel jongeren. 

Epic Youth startte in de coronapandemie met online vakantieactiviteiten voor jongeren. Ondanks de lockdown konden jongeren zich op deze manier toch met elkaar verbinden. Het bleek een goede aanvulling op het fysieke jongerenwerk. Inmiddels worden de online activiteiten het hele jaar door uitgevoerd. Aan de activiteiten doen honderden Ermelose jongeren mee, daarnaast helpen tientallen jongeren mee met de organisatie en de uitvoering.

Jongeren ontmoeten en steunen elkaar

De online wereld is in de samenleving een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de leefwereld van veel jongeren. Jongeren besteden steeds meer tijd op sociale media en zijn steeds meer online te vinden in plaats van op straat. Om de jongeren te bereiken en te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid is het essentieel om aan te sluiten bij hun online leefwereld.

Naast het meedoen aan de online activiteiten, zoals een game evenement kunnen de jongeren elkaar vinden via het communicatieplatform: de Discord. Hier maken veel jongeren in Ermelo gebruik van. Ze vinden elkaar bij persoonlijke vragen en voor ondersteuning bij sociale problemen. Als dat nodig is, bieden de jongerenwerkers van Epic Youth hierbij ook professionele ondersteuning.

Laagdrempelige toegang

Epic Youth onderscheidt zich van traditioneel jongerenwerk door het wegnemen van een drempel bij jongeren. Jongeren kunnen de jongerenwerkers bereiken en deelnemen aan evenementen vanuit de geborgenheid van hun eigen woon- en slaapkamer of die van vrienden. Dit maakt de toegang laagdrempelig waardoor ook kwetsbare jongeren kunnen meedoen die eerder niet werden bereikt door jongerenwerk. Door stellingen over maatschappelijke thema’s te presenteren waarop jongeren tijdens de aangeboden activiteiten kunnen reageren, organiseert Epic Youth tevens op een effectieve en laagdrempelige manier een vorm van jongerenparticipatie. De gemeente kan op deze manier nuttige informatie ophalen en jongeren ook betrekken bij de plannen van de gemeente.