Fiscaal technisch onmogelijk om individueel terug te betalen

ERMELO – In 2023 inde de gemeente Ermelo meer Omzetbelasting dan bedoeld. Wethouder Hugo Weidema meldde daarna dat deze meeropbrengst teruggegeven zou worden aan de woningeigenaren. Het gaat om een eenmalige teruggave van in totaal € 130.000,-.

Doordat de woningen afgelopen jaren in Ermelo meer dan gemiddeld in prijs stegen werd er meer belasting geïnd. Weidema zei dit te verrekenen met de aanslag in 2024. Op de afrekeningen die huiseigenaren de afgelopen maand ontvingen is echter niets terug te vinden van deze compensatie. Dat komt omdat het bedrag is afgetrokken van de totale OZB die de gemeente wilde incasseren. Op deze manier hebben alle woningeigenaren dit jaar een lagere aanslag zonder dat men dit op de aanslag ziet. Gemiddeld hebben woningeigenaren vorig jaar €10 meer betaald dan oorspronkelijk door de gemeente bedoeld was.

Rekensom

Wie bij de gemeente hierover navraag doet om duidelijkheid te krijgen, moet het doen met een rekensom. Wethouder Hugo Weidema: ,,Dit college wil juist meer openheid en transparantie creëren inzake de financiën van de gemeente Ermelo. En zet in op daling van lasten. Zo berekenen we de OZB met een 'nieuwe' rekenformule: A x B = C. Waarbij A de extern vastgestelde WOZ waarde is, B het belastingtarief wat de gemeente vast stelt en C de uitkomst met totale benodigde opbrengst aan onroerende zaakbelasting voor het belastingjaar. Daarmee willen we voorkomen onnodig lasten te verhogen voor onze inwoners. Door dit jaar C al te verlagen met €130.000 is het belastingtarief voor alle onroerend goed eigenaren lager.”

Technisch onmogelijk

Volgens de wethouder is het teruggeven per huishouden fiscaal technisch onmogelijk. Bij deze correctie is dan ook geen onderscheid gemaakt tussen het feit dat iemand in 2023 of 2024 wel of geen woning had. Iemand die vorig jaar OZB betaalde, maar nu geen eigen woning meer heeft, krijgt dus niks terug. ,,Overigens is dat vorig jaar ook niet als zodanig door de gemeente aangegeven of toegezegd,” stelt Weidema. ,,Praktisch is het ook onmogelijk. Fiscaal technisch is het onmogelijk om voor een bepaalde groep mensen een lager tarief toe te passen dan wel via een vermindering (indirect) een verlaging van het tarief toe te passen. Daarmee worden de fiscale uitgangspunten geschonden van artikel 220 van de Gemeentewet en is ook in strijd met vaste jurisprudentie.” Doordat de €130.000,- vooraf van de algemeen te incasseren OZB is afgetrokken, is dit niet te zien op de aanslag die Ermeloërs ontvangen hebben. ,,Niet omdat we niet transparant willen zijn, maar omdat het onmogelijk is om het per individu te verrekenen,” zo besluit de wethouder.