Elf mensen Koninklijk onderscheiden

ERMELO – Maar liefst elf mensen werden vandaag in Ermelo Koninklijk onderscheiden. Jan Zuidberg, Jan Vosselman, Henk Vedder, Nelleke van der Plas, Harrie van Ooijen, Hannie Olthuis, Dinie Linnenkamp-Oosterveld en het echtpaar Henk en Riet Kuijt zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mart Bakker en Beatrice Jongkind zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Hans van Daalen mocht de Ermeloërs verrassen met deze Koninklijke lintjes. In zijn toespraak haalde Van Daalen de smoezen aan waarmee de decoranda naar het gemeentehuis zijn gelokt. Jan Zuidberg moest naar de bibliotheek om een boekje op te halen over paddestoelen. Zijn kleinzoon had dit nodig voor een spreekbeurt. Dat past ook bij de onderscheiding die hij ondermeer kreeg voor zijn jarenlange inzet voor IVN Zeewolde. Hij is coördinator van de plantengroep en organiseert verschillende publieksactiviteiten. 

Jan Vosselman

Jan Vosselman was tot zijn pensionering in 2014 eigenaar van Vosselman bedrijfsopleidingen BV. Naast zijn ondernemerschap had hij altijd vrijwilligerstaken. Zo was hij in de jaren ‘90 lid, bevelvoerder en commandant van de vrijwillige brandweer van de brandweerpost Ermelo/ 's Heeren Loo. Ook was hij voorzitter van het Ermelo’s Mannenkoor en is hij nog altijd vrijwilliger bij de Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON). Sinds 2015 is Vosselman actief in Museum Het Pakhuis. Als museumdocent verzorgt hij regelmatig gastlessen. Daarnaast ondersteunt hij bij het registreren van collectiestukken en bij de opbouw van tentoonstellingen. De afgelopen jaren was hij ook betrokken bij Erfgoed Nederland als lid van de projectgroep 'erfgoed gezocht'.

Nelleke van der Plas

Voor Nelleke van der Plas was het haar laatste werkdag op het gemeentehuis. In dat kader had de burgemeester haar uitgenodigd voor een kop koffie. Maar naast haar ambtelijke werkzaamheden vervulde ze tal van vrijwilligersactiviteiten. Ze begon in de jaren ’80 als vrijwilliger en bestuurslid van Stichting Omroep Sjouk (radio-omroep voor thuis en tehuis). Ook was ze 17 jaar bestuurslid van de Stichting VAC Ermelo. Deze stichting adviseert over de praktische uitvoerbaarheid van plannen op het gebied van wonen van de gemeente Ermelo en doet voorstellen voor verbetering. Daarnaast is ze redactielid van de nieuwsbrief van Molenstichting de Koe en was ze redactielid van de nieuwsbrief van Vereniging Groei en Bloei, afdeling Ermelo-Putten. Ook is ze bestuurslid van en vrijwilliger bij Stichting Culturele Dialoog Ermelo. Jan Vedder is sinds 1982 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Ermelo als voorzitter van het college van kerkrentmeesters, (jeugd)ouderling, lid van de algemene kerkenraad, voorzitter van de taakgroep Vieren, voorzitter van de taakgroep Beheer en lid van de werkgroep Oekraïense vluchtelingen. Ook is hij sinds 2020 voorzitter van de Vereniging Ons Huis te Nunspeet. Deze vereniging bestaat uit een groep ouders die voor hun kinderen met een beperking een woonvoorziening is gestart. 

Heilsoldaat

Dinie Linnenkamp is een bekend gezicht van het Leger des Heils, Korps Harderwijk. Ze is sinds 2000 heilsoldaat en zet zich in voor de kledingbeurs en collectes en fungeert als gastvrouw. Ook is ze vrijwilliger bij Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe, betrokken bij de geestelijke verzorging in de vorm van Bijbelgesprekgroep en pastorale bezoeken, met name in wooncentrum Sonnevanck. Daarnaast vervult zij ondersteunende taken voor de geestelijk verzorgers. Decoranda is actief bij een langlopend breiproject waarvan de opbrengst ten goede komt aan goede doelen. Het was dan ook verklaarbaar dat ze vanochtend de feestelijke bijeenkomst breiend doorbracht.

Echtpaar Kuijt

Het echtpaar Henk en Riet Kuijt runden jarenlang het agrarisch bedrijf in Leuvenum. Samen zorgen ze ook voor het beheer van het Schooltje in Leuvenum waar kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Sinds 2011 zamelen ze goederen in voor hun rommelschuur aan huis. Deze spullen worden zorgvuldig uitgezocht, verkoopklaar- en schoongemaakt en daarna verkocht. De opbrengsten van de verkoop komen geheel ten goede aan het Willem Holtrop Hospice Ermelo. Inmiddels is er meer dan €55.000,- gedoneerd. Van 1995 – 2011 was Henk Kuijt lid van de Commissie Interne Verbetering Ontspanningszaal Staverden (CIVOS) die o.a. de jaarlijkse rommelmarkt organiseert. Daarnaast verzorgde hij de schoonmaak en de verhuur van de ontspanningszaal.

Buurtzorgpension

Jannie Olthuis is werkzaam als praktijkondersteuner ouderen bij de Huisartsenpraktijk Bijstra. Ze is de grondlegger van Het Ontmoetingshuis en oprichter van de Stichting Blauwvinger. In het verleden zette zij zich in om het Buurtzorgpension naar Ermelo te halen. Patiënten die tijdelijk zorg nodig hebben, worden daar tijdelijk opgenomen en verzorgd, waardoor ze niet onnodig een duur bed in het ziekenhuis bezet houden. Harrie van Ooijen is intensief betrokken bij de Veluwse Wielervereniging Ermelo. Hij was bestuurslid van de Toercommissie. Hij organiseerde op jaarbasis 10 toertochten.

Ridder

Twee Ermeloërs zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mart Bakker kreeg deze onderscheiding omdat hij medeoprichter en voorzitter van de Stichting SchulpHulpMaatje Ermelo (SHME) was. De stichting hielp in een periode van tien jaar honderden inwoners van Ermelo om weer financieel zelfstandig te zijn. Ook was hij penningmeester van het wooninitiatief Vereniging 'Onder de Vleugels' te Zwartebroek (11 bewoners), een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Bakker is lid en voorzitter van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Ermelo. Ook is hij medeoprichter en voorzitter van de stichting De Beurs Ermelo, een doorstart van de lokale kledingbank en thans een sociale winkel en kledingbank voor sociale minima.

Beatrice Jongkind

Beatrice Jongkind schreef diverse artikelen voor de Trouw, over thema’s als geestelijk leven en volksgezondheid en jodendom. Ook schreef ze boeken en publicaties. Ze was redactielid van het Contactblad van de Stichting 1940-1945. Daarnaast was ze tien jaar redacteur van het tijdschrift Kerk & Israël. In 2004 richtte ze de commissie Kerk & Israël Veluwe op, een samenwerking van kerk en Israël commissies. Ook gaf ze tien jaar lang lezingen over de kerk en het jodendom. Ze kon vandaag niet bij de feestelijkheden zijn, maar is gisteren telefonisch gefeliciteerd door burgemeester Hans van Daalen.