Nieuwe ambities voor toerisme en recreatie in Ermelo

ERMELO - Wonen, ontspannen, verblijven, recreëren, ondernemen en beleven in een veelzijdig en gastvrij Ermelo. Onder het motto ‘Trots op vrije tijd’ zet de gemeente Ermelo in op het versterken van de kwaliteit van de sector toerisme en recreatie, in harmonie met de natuurlijke omgeving. De visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma wordt voor het zomerreces voorgelegd aan raad.

De nieuwe visie belicht het belang van recreatie en toerisme voor inwoners, ondernemers en bezoekers. En is mede tot stand gekomen dankzij een uitgebreid participatieonderzoek met onder andere inwoners, ondernemers en brancheverengingen. Ronald van Veen, wethouder toerisme legt uit: ,,Als gemeente koesteren we ons erfgoed en zijn we trots op de vele mogelijkheden die onze prachtige omgeving te bieden heeft. Net zoals de pauw met zijn elegante veren, symbool van trots en schoonheid, ons gemeentewapen siert, vertegenwoordigt hij ook de allure en diversiteit die Ermelo te bieden heeft.”

Harmonie tussen recreatie en natuur

Recreatie brengt mensen samen en biedt een broodnodige bron van ontspanning en geluk. Met een groeiend inwonersaantal en een toenemend aantal bezoekers groeit ook de behoefte aan recreatieve voorzieningen. De gemeente Ermelo wil hieraan tegemoetkomen, met als cruciale voorwaarde dat alle ontwikkelingen harmonieus samengaan met de natuurlijke omgeving. Want een vitale natuur is essentieel voor een vitaal recreatielandschap.

Excellente gastvrijheid en duurzame ontwikkeling

Ermelo zet in op het versterken van de kwaliteit van het aanbod, de routes, de natuur en de programmering, en streeft naar een grotere diversiteit daarin. ,,Ermelo beleef je buiten in het groen van de Veluwe, maar ook in het blauw van Veluwe aan Zee. We maken zichtbaar dat Ermelo ook een gezicht aan het water heeft en zetten in op passende toeristisch-recreatieve ontwikkeling voor een toekomstbestendig platteland. Via aantrekkelijke recreatieve groenblauwe verbindingen zijn alle toeristische- recreatieve parels in Ermelo goed verbonden en wordt kwetsbare natuur beschermd. Zo spreiden we recreanten en toeristen in tijd en ruimte. Samen zetten we een uitmuntende gastvrijheid neer, met stevige lokale en regionale samenwerking om dit te bereiken,” aldus van Veen.

Daadkracht bundelen

Voor de uitvoering van deze visie is een uitvoeringsprogramma voor de periode 2025-2030 opgesteld. Hierin staan per speerpunt de acties op hoofdlijnen. Inwoners, ondernemers, partnerorganisaties en andere betrokkenen zijn intensief betrokken bij het opstellen van de visie en het uitvoeringsprogramma. In de uitvoering wordt gestreefd om samen met hen op te trekken. Van Veen: ,,Door gezamenlijke daadkracht te bundelen met onze ambities voor toerisme en recreatie, streven we naar een duurzame en gezonde ontwikkeling van deze thema's in onze prachtige gemeente.'