Eendenschuren maken plaats voor hofjes

ERMELO - Er komen 24 vrijstaande woningen en 18 sociale woningen aan de Haspel. De verandering van (agrarische) bedrijvigheid naar wonen en daarnaast het legaliseren van de pallet- en timmerfabriek van Ten Hove staat al jaren op de agenda. ,,Het is een positief einde van een lang traject,” zegt wethouder Ronald van Veen. Op 5 juni bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan zoals het nu voorligt.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt, in samenwerking met omwonenden en andere betrokkenen, aan een nieuw bestemmingsplan. Dat begon in 2014 met een herziening van het bestemmingsplan waarna de provincie zich van goedkeuring onthield. De provincie wilde eigenlijk het timmerbedrijf Ten Hove verplaatsen. Dat bleek na uitgebreid onderzoek alleen niet mogelijk. Het bedrijf zal in het nieuwe bestemmingsplan alle opslag- en houtbewerkingsactiviteiten inpandig uitvoeren.

Sociale woningen

In het nieuwe plan staan 18 sociale woningen ingetekend. Hiervan zijn er al tien gerealiseerd. Verder is er de mogelijkheid om 24 vrijstaande woningen te bouwen. Een deel van de bedrijvigheid verdwijnt op deze plek. Daardoor komt er meer ruimte voor behoud van het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwe. Er ligt nog één zienswijze van recreatiepark Jacarja. Dat gaat voornamelijk om de landschappelijke inpassing van het gebied. Waarnemend burgemeester Dorine Burmanje heeft hierin veel voorwerk verricht. Nu wordt er de laatste hand gelegd aan een eindoplossing. Dat betekent dat een aantal illegale activiteiten op het terrein van Ten Hove gelegaliseerd worden. Van Veen: ,,Het is gebeurd, je draagt de last van het verleden mee. Tegelijkertijd moeten we met de blik van vandaag kijken naar de mogelijkheden. Daarbij geldt ook ‘Tot hier en niet verder’.

Saldering

In dit gebied staat nog een eendenhouderij waarvan de latente rechten gesaldeerd zullen worden. Daarnaast was de gemeente al bezig met de functieverandering voordat de stikstofdiscussie begon. ,,We hebben nu ook akkoord van de Gelderse Milieufederatie,” onderstreept Van Veen. ,,Het moet voldoen aan de wet- en regelgeving.” Wanneer de gemeenteraad akkoord geeft, staat de bouw van twee hofjes niets meer in de weg. Over de naamgeving van deze hofjes wordt nog overleg gepleegd.