Kansrijke initiatieven met veel woningen in sociale sector

ERMELO – Vier woningbouwplannen in Ermelo hebben de prioritaire status gekregen. Dat betekent dat de gemeente meewerkt aan het plan en daarvoor capaciteit ter beschikking stelt. De inspanning om tot realisatie te komen ligt altijd bij de ontwikkelaar. Met deze vier woningbouwplannen krijgt Ermelo er 93 woningen bij.

Het doel van de afweging woningbouwplannen is om realisatie van woningen waar behoefte aan is te versnellen. Binnen de afweging woningbouw wordt gekeken welke initiatieven voldoen aan de gestelde eisen zoals wet- en regelgeving en of het past bij de doelstellingen van de gemeente Ermelo. Door de initiatiefnemers is participatie geweest met de bewoners en omwonenden van elke locatie. Op het moment dat plannen verder in procedure zullen komen, worden omwonenden door de initiatiefnemers opnieuw op de hoogte gebracht.

Woningbouwplannen Uwoon

De plannen Gelreweg en Suikerbakker zijn ingediend door Uwoon. Op deze locaties zijn woningen verouderd en worden gesloopt. Daarvoor wil Uwoon (extra) woningen terugbouwen. Voor deze projecten zijn participatietrajecten opgestart met bewoners. De bewoners zijn hierover geïnformeerd. Op de Gelreweg worden 32 woningen gebouwd en aan de Suikerbakker 28 woningen. Alle woningen vallen in de sociale huurcategorie. Hiermee scoren beide plannen ruim in de scoretabel. Daarnaast voldoen de plannen ook aan onderdelen als duurzaamheid en gedeelde buitenruimten.

Woningbouwplan Telgterweg

Het plan aan de Telgterweg bestaat uit de bouw van 18 woningen op een locatie waar vroeger een distributiecentrum van de Post was gevestigd. Sinds 2015 is GigaFitness hier gehuisvest. Deze sportschool zal plaats moeten maken voor de bouw van appartementen, 50% sociaal en 50% betaalbaar. Hiermee wordt gelijk een verbetering gedaan in de ruimtelijke kwaliteit. Dit plan ligt dichtbij de spoorweg, maar bij de indeling en de technische uitwerking van het gebouw is daar rekening mee gehouden. Er wordt nog wel verder geluidsonderzoek gedaan om ervoor te zorgen dat er een goede leefomgeving voor bewoners komt.

Woningbouwplan Stationsstraat

Dit plan bestaat uit 15 appartementen boven een bestaand winkelpand in de Stationsstraat. Het is een positieve toevoeging van zowel woningen als voor de omgeving. Er moet alleen aanvullend onderzoek gedaan worden om aan te tonen dat er voldaan kan worden aan de parkeernorm.