'Lokaal waar het kan, regionaal waar nodig'

ERMELO - In 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. Het idee was dat gezinnen sneller de juiste zorg konden krijgen door gebruik te maken van het eigen netwerk en lokale voorzieningen. Een ander doel was om kosten te besparen door te voorkomen dat kinderen intensieve specialistische hulp nodig hebben. Het vroegtijdig signaleren van beginnende problemen evenals het hebben van een effectief aanbod van lichte zorg voor de meest voorkomende opvoed- en opgroeiproblemen kunnen hieraan bijdragen. ,,Lokaal waar kan, regionaal waar nodig,” legt wethouder Sarath Hamstra uit. Daarnaast is er nog de specialistische jeugdzorg voor de kleine groep meest kwetsbare kinderen. 

Hoewel er de laatste jaren positieve ontwikkelingen zijn in de jeugdzorg, en veel kinderen goede zorg krijgen, zijn er ook nog steeds kinderen met een complexe hoog specialistische zorgvraag die vastlopen in het systeem. Deze kinderen vallen tussen wal en schip. Vanuit deze insteek hebben 16 jeugdhulpaanbieders en de zeven Gelderse jeugdregio’s gezorgd voor een transformatieproces waardoor de zorg van betere kwaliteit wordt en zo dichtbij huis en zo thuis mogelijk geleverd wordt. Ze hebben samen gekeken naar wat nodig is, waar het goed gaat en waar verbetering noodzakelijk is.
Hamstra is positief gestemd. Hoewel het nog vroeg is, denkt hij dat de aanpak aan de voorkant langzaam vruchten afwerpt. Preventie lost een deel van de ondersteuningsvragen op. Hierbij is vroegtijdig signaleren belangrijk. ,,Oplossingen zijn dan veel eenvoudiger.” Hij onderstreept dat aanpak maatwerk is. ,,Een jongetje dat het niet zo lekker doet bij de buitenschoolse opvang zit nu beter in zijn vel nu hij naar de sport BSO gaat.”

JeugdzorgPlus

Toch is niet iedere casus zo eenvoudig. Hiervoor is JeugdzorgPlus. Voor de Noord Veluwe gaat het in 2022 om zes kinderen uit zeven gemeenten, dat is dus statistisch gezien minder dan 1 jeugdige per gemeente op jaarbasis. Dat is echter nooit een garantie voor de toekomst, maar dat zijn in ieder geval de aantallen waar nu mee is gerekend. ,Het gaat om een handjevol kinderen,” zegt de wethouder. Hij onderschrijft dan ook het belang van de verwerving voor de essentiële functies om hoog specialistische zorg voor de kinderen met de meest complexe hulpvragen, gezamenlijk te verbeteren.