STAP vraagt burgemeester om geen vergunning meer te verlenen

ERMELO – STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid heeft vragen gesteld aan de Ermelose burgemeester Hans van Daalen over het evenement Veluwse Bokkentocht. Volgens directeur Wim van Dalen is alcoholgebruik in combinatie met deelname aan het verkeer volgens de wet verboden.

Op zondag 12 mei jl. heeft, met als startplaats de gemeente Ermelo, de zogenaamde Lentebokkentocht plaatsgevonden. Zie www.veluwsebokkentocht.nl. Het betreft een door de horeca georganiseerde fietstocht op basis van twee routes langs zeven horecabedrijven. De deelnemers krijgen na betaling van het inschrijfgeld, tijdens deze rit bij het bezoeken van elk van deze zeven locaties desgewenst een glas bokbier aangeboden. Bokbier bevat 6 tot 8 % alcohol. Indien een deelnemer tijdens de rit zeven glazen bokbier drinkt zal zijn of haar alcoholpromillage meer dan 0,5‰ (promille) bedragen waarmee er feitelijk sprake is van het plegen van een misdrijf vanwege het rijden onder invloed van alcohol. Voor de wet maakt het niet uit of het voertuig een motorvoertuig of een fiets betreft.

Kwalijk

Wim van Dalen, directeur van STAP, is van mening dat dit rijgedrag kan leiden tot gevaarlijke situaties. Bovendien vind hij het kwalijk dat jong en oud getuige kunnen zijn van een publieke activiteit waarbij in strijd met de wet gehandeld wordt en waarbij het drinken van alcohol wordt aangemoedigd. STAP heeft burgemeester van Daalen enkele weken geleden per brief gevraagd of er voor deze fietstocht toestemming is aangevraagd, en zo ja wat het antwoord op deze vraag is geweest. Ook heeft STAP gevraagd of hij, gegeven bovengenoemde feiten, de organisatoren verbiedt om opnieuw eenzelfde tocht te organiseren. Het verzoek is nog niet beantwoord. Ter informatie: in 2023 heeft de gemeente Nijkerk besloten om geen vergunning te verlenen voor een vergelijkbaar evenement.