'Hij gaf gevraagd en ongevraagd waardevolle adviezen'

ERMELO - Vrijdagmorgen 5 juli overleed na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd Hans van Isselmuden. Hij was ruim 25 jaar actief in de lokale politiek, daardoor ook geen onbekende in het gemeentehuis.

,,Wij verliezen in hem een bevlogen, lokaal politicus,” vertelt Han Wilhelm (HEE22). In 1998 raakte Hans van Isselmuden, via de lokale partij Gemeentebelang Ermelo, betrokken bij de politiek van Ermelo. ,,Uit onvrede over de gang van zaken richtte hij vervolgens in 2006 samen met Wouter Vogelsang de Dorpspartij Ermelo op,” aldus Wilhelm. Vier jaar later werd Van Isselmuden voor deze partij raadslid.

BurgerBelangen Ermelo

In 2013 kwamen Gemeentebelang en de Dorpspartij tot de conclusie dat ze de krachten moesten bundelen. Hieruit ontstond BurgerBelangen Ermelo die in 2014 met drie zetels in de raad kwam. Wilhelm: ,,Hoewel Hans een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze nieuwe partij, werd zijn rol verder beperkt gehouden. Uit onvrede hierover trok hij zich terug.”

Op de voet

Toch bleef hij de politiek op de voet volgen. Achter de schermen weliswaar, maar Van Isselmuden was nog vaak te vinden op het gemeentehuis. Zeker als het om de begroting en uitgaven ging, bleef hij vragen stellen. Toen BurgerBelangen Ermelo door een ordinaire interne ruzie uit elkaar viel en ophield te bestaan voelde Van Isselmuden zich aangetrokken tot de nieuwe lokale fractie van HEE22, waarvan hij de fractievoorzitter nog zelf had opgeleid en geschoold in zijn tijd bij de Dorpspartij. ,,Hoewel hij geen fractievertegenwoordiger meer wilde worden, gaf hij de fractie van HEE22 tot vlak voor zijn overlijden gevraagd en ongevraagd waardevolle adviezen, met name op het gebied van gemeentefinanciën,” weet Wilhelm te vertellen.

Kadernota 2025

Beroemd waren zijn kundige analyses van de Kadernota’s, waarvoor hij jaarlijks een fles wijn kreeg van het college, en van de begrotingen, jaaroverzichten en bestuursrapportages. Vanwege zijn professionele financiële achtergrond als creditspecialist en zijn buitengewone belangstelling voor de gemeentefinanciën werden zijn beschouwingen dikwijls meegewogen in de politieke arena van Ermelo. Wilhelm: ,,Zijn inbreng bij de Kadernota van 2025 zal node gemist worden. Hans van Isselmuden laat zijn echtgenote en beide zoons met hun echtgenotes achter. We wensen hen veel kracht en sterkte toe.”