Leegstaande gebouwen herontwikkelen

ERMELO - Landgoed Veldwijk maakt een belangrijk onderdeel uit van de gemeente Ermelo. Met het oog op de toekomst van de zorg aan haar cliënten en de toekomst van het landgoed, ontwikkelt GGz Centraal de komende periode een nieuwe ‘integrale gebiedsvisie’ voor Veldwijk. Uiteraard in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden.

Als eigenaar van de grond en de gebouwen heeft GGz Centraal te maken met grote veranderingen in de zorg en financiering. Het aantal bedden zal steeds verder worden afgebouwd en de zorg vindt meer en meer plaats in de maatschappij. Hierdoor heeft GGz Centraal nu al meer gebouwen dan ze strikt genomen nodig hebben. Daarnaast is een aantal gebouwen verouderd en niet meer geschikt als zorglocatie. GGz Centraal ziet zich voor de uitdaging gesteld het aantal vierkante meters zo efficiënt mogelijk te benutten in moderne gebouwen die aan de eisen van deze tijd voldoen. Vastgoed en grond die niet meer voor de patiëntenzorg gebruikt wordt, zal worden beoordeeld op de mogelijkheden tot herontwikkeling. Om te horen welke ideeën er in de gemeente leven en wat voor de bevolking van Ermelo belangrijk is, ging GGz Centraal vorige week in gesprek met de gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Ruimte. Na een korte wandeling over het terrein vond een bijeenkomst plaats waar de raadscommissieleden en vertegenwoordigers van GGz Centraal talrijke ideeën uitwisselden over de mogelijkheden tot herontwikkeling van het landgoed. De meest kansrijke daarvan worden nu eerst op haalbaarheid getoetst. Naar verwachting zal dit begin 2016 uitmonden in een nota van uitgangspunten. In de tussentijd wil GGz Centraal in contact komen met andere belanghebbenden. Na de zomer komt er een bijeenkomst met de buurtbewoners.