Leerlingen maken schoolomgeving schoon

ERMELO – Vandaag is de landelijke actie 'Supporter van schoon'. Ook in Ermelo werd hier aandacht aan besteed. De gemeente Ermelo en het Natuur- en Milieu Platform Ermelo hebben 300 leerlingen weten te mobiliseren om Ermelo iets schoner te maken.

Ook de leerlingen van Christelijk College Groevenbeek droegen hier een steentje bij. Zestig leerlingen, gewapend vuilniszak, knijper en handschoenen namen de omgeving van de school voor hun rekening. De leerlingen gingen aan de slag op Paul Krugerweg, Smutslaan en op de Groevenbeekse Heide. Vooraf vertelde Gert Schuurman, voorzitter van het NMP, in het kort over het belang van een schone omgeving. Hij riep de leerlingen op om attent te zijn met betrekking tot zwerfafval.