Zorgroep en wethouders op inspiratiereis

ERMELO - Op het terrein rond het voormalige Rehoboth, Dillenburg en het Oranjepark staat, als het aan de Zorggroep Noordwest Veluwe ligt, binnenkort een sterk woonzorggebied waarin jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwonenden en gezinnen samen leven en zorgzaam naar elkaar omkijken. Dat het kán, bewijst de Duitse Stiftung Liebenau al meer dan 20 jaar.

Een paar weken geleden bezochten directieleden van de Zorggroep samen met wethouders Laurens Klappe en Jan van den Bosch tijdens een studiereis zo’n succesvol ‘Lebensräume-project’.

Vitaal en kwetsbaar

,,Dit is volgens mij dé manier om de participatiemaatschappij vorm te geven,” aldus een bevlogen Margreeth Kasper de Kroon van de raad van bestuur van de Zorggroep. Kasper de Kroon: ,,We wilden gezamenlijk inspiratie opdoen voor de toekomstige invulling van het terrein.” Die inspiratie kwam er. ,,Liebenau is een prachtig concept,” vindt ze. “Jong, oud, vitaal en kwetsbaar, mensen met een kleine beurs en vermogenden leven er samen. Op een heel praktische manier helpen en versterken zij elkaar. Hoe dat gebeurt, komt volledig uit de bewoners zelf.”

Solidariteit

‘Zorgdorp Ermelo’ is volgens Kasper de Kroon bij uitstek geschikt voor de Nederlandse vertaalslag van het gedachtegoed. ,,We beschikken over een stuk grond in een prachtige wijk, dichtbij het centrum. Burgers van Ermelo en vooral ook de kwetsbare mensen waarvoor de Zorggroep zich inzet, zullen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven als individualisme plaatsmaakt voor solidariteit en betrokkenheid tussen jong en oud. In de wijk zullen mensen gaan wonen die er welbewust voor kiezen om onbaatzuchtig iets voor anderen te betekenen. Vrijwillig en op basis van wederkerigheid: jij doet een boodschap voor je oudere buurvrouw, zij past op je kinderen. Als dat nodig is worden de bewoners ondersteund door professionele zorg die wordt geleverd door degene die daarin het beste is; thuis of in een kleinschalig woonzorgcentrum in de wijk. Alleen met elkaar kunnen we onze droom tot een succes maken. Met de gemeente, de woningstichting, inwoners van Ermelo, andere zorgpartijen als GGz Centraal, ‘s Heeren Loo, Bartimeus, gezondheidscentrum De Witte Pauw en vele anderen.”

Uitgekiende leeftijdsmix

Anita van der Haar, hoofd vastgoed bij de Zorggroep: ,,In 2013 kon de Zorggroep als huurder het stuk grond kopen waarop Rehoboth stond. Dit deden wij, met alle risico’s van dien, omdat we Ermelo zorgzamer willen maken. De vraag is nu: hoe gaan we dat doen? Ter inspiratie gingen we op studiereis naar een bewezen ‘best practice’ in een andere cultuur.”
Tijdens de reis heeft Van der Haar goed geluisterd naar de succesfactoren van een dergelijke woongemeenschap. ,,De kracht zit hem allereerst in de leeftijdsmix: een derde jongeren en tweederde mensen van middelbare leeftijd en ouder. Daarnaast in differentiatie in bouw: sociale woningbouw, koopwoningen in diverse prijsklassen, zorgbebouwing en ruimten waar mensen elkaar kunnen treffen en culturele activiteiten plaatsvinden.” Hoe dit er in de toekomstige Ermelose situatie zal gaan uitzien, kan ze nog niet zeggen. ,,Met elkaar willen we een mooie invulling aan het gebied geven. De herontwikkeling zal vanaf 2019 gefaseerd van start gaan. Toekomstige gebruikers moeten vooral zélf en met elkaar bepalen hoe ze willen leven. Als we dit gebied gaan herinrichten, hoe zou u als toekomstige inwonende of gebruiker willen dat we dit vormgeven? Daarom draait het,” aldus Van der Haar.

Kleine dingen

Hessel Lodder, regiomanager bij de Zorggroep, heeft een kraakhelder antwoord op de vraag waarom juist de Zorggroep belang hecht aan dit gedachtengoed, terwijl onze grootste taak toch is: zorg leveren. Waarom dan investeren in een wijk waarin slechts een handjevol mensen onze zorg nodig heeft? Lodder: ,,Klopt; het grootste deel van de bewoners zal geen professionele zorg nodig hebben, omdat mensen in de wijk naar elkaar omkijken en elkaar een handje helpen. In Duitsland heb ik gezien dat het écht werkt! We troffen een man van zeker 80 jaar die amper kan lopen. Toch gaat hij elke morgen met zijn rollator naar buiten om te kijken of alle 70 rolluiken wel open zijn. Het geeft hem reden om naar buiten te moeten en hij vervult een belangrijke taak in het omkijken naar een ander. Zorgzaamheid en ertoe doen kan soms in kleine dingen zitten. Ja, en waarom de Zorggroep? Omdat we een heldere visie hebben. We hebben die grond gekocht, omdat we iets willen betekenen voor de oudere en kwetsbare inwoners van Ermelo. Wij voelen ons verbonden met Ermelo en willen dat doorvertalen naar een prachtig woonconcept waaraan vele partijen vanuit hun eigen visie en in verbinding met elkaar een bijdrage leveren. Ik geloof daarin!”

Proef

Margreeth Kasper de Kroon wil dat de gemeente stelling neemt. ,,Ik verwacht dat de gemeente duidelijk uitspreekt: dit willen wij voor onze bewoners!” Zowel Klappe als Van den Bosch zijn er na de studiereis van overtuigd dat het concept in Ermelo ook moet kunnen werken. ,,Wij denken dat er genoeg mensen zijn die hier belangstelling voor hebben. Ermelo is immers een zorgdorp, een plek waar mensen naar elkaar omzien,” zeggen zij. De wethouders zijn echter van mening dat de bal nu bij de Zorggroep ligt. De grond is immers van de Zorggroep en zij is ook de drager van het idee. ,,Maar de gemeente wil als partner graag betrokken zijn, ondersteunen en in samenwerking met de Zorgroep optrekken. Er liggen hier kansen om de gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken! Ook de Stichting Welzijn Ermelo kan betrokken worden. En er zijn genoeg particuliere partijen die belangstelling zouden kunnen hebben. Daarnaast zou het goed zijn als woningbouwcorporatie Uwoon een rol zou vervullen.” De wethouders doen hierbij alvast een schot voor de boeg: ,,Wij zien kansen om ervaring met dit concept op te doen rond de Baanveger/IJsvogel/Vijverhof!”