Woningen voor urgente situaties

ERMELO - Op de begane grond van het pand Drieluik aan de Smutslaan worden acht appartementen gereed gemaakt voor statushouders. Dat is de gemeente Ermelo met Uwoon overeengekomen. ,,Er moeten nog wat technische aanpassingen gedaan worden,” vertelt vestigingsmanager Iris Uittien van Uwoon. De brandveiligheid moet nog gecontroleerd. Het gaat hier om acht eenpersons huishoudens.

Wethouder Jan van den Bosch is in gesprek om te kijken of er op de begane grond van Drieluik nog extra woonruimte kan worden gecreëerd voor urgente gevallen. Daarbij gaat het dus niet alleen om statushouders. De gemeente Ermelo heeft een taakstelling om in 2016 in totaal 71 statushouders woonruimte aan te bieden. Dit aantal is bij langend nog niet gehaald. Er zijn dan ook diverse onderhandelingen om op korte termijn ruimte te creëren. Wanneer de taakstelling niet wordt gehaald, krijgt de gemeente een boete van het COA omdat statushouders dan langer moeten verblijven in een asielzoekerscentrum. ,,Het probleem ligt complex,” legt de wethouder uit. ,,We moeten ‘passend toewijzen’ en dat houdt in dat we alleen woningen met een huurprijs tot 586,- aan een alleenstaande statushouder mogen geven. Dat is hier heel moeilijk haalbaar.” Van den Bosch verwacht niet dat men voldoende mensen voor 31 december heeft geplaatst. ,,Pas in de loop van de volgende maand kunnen we zien hoe groot de achterstand is.”

Prognose

Het is de eerste keer dat Ermelo niet aan de taakstelling komt. Toch hoopt Van den Bosch nog voor het eind van het jaar op een positief bericht. ,,Voor die vervolgstap moet echter iets meer water door de rivier stromen.” Hij meldt tegelijk dat de prognose voor 2017 aanzienlijk lager zal liggen. ,,De druk wordt dus minder.” De Eerste Kamer is overigens bezig met een wetswijziging waardoor de wettelijk verplichte voorrangspositie van statushouders wordt opgeheven. ,,Die wet zal op zijn vroegst komende zomer in werking treden. Maar dan blijven we als gemeente nog wel met de taakstelling zitten zodat er waarschijnlijk niet veel verandert.”