Tweehonderd euro naar Serious Request

ERMELO – Gisteren en vandaag hebben jongeren van de Deeltijdbehandeling van Fornhese in Ermelo auto’s gewassen voor Serious Request. Ze hebben daarmee tweehonderd euro bij elkaar gewassen.

Op de Deeltijdbehandeling van Fornhese zijn twee groepen: jongeren van 6-11 jaar en 12-18 jaar. Deze laatste groep heeft onder begeleiding van de sociotherapeuten besloten om auto’s te gaan wassen. De opbrengst is voor Serious Request. ,,We vinden het belangrijk dat de jongeren maatschappelijke betrokkenheid tonen. En daarnaast is het leuk om richting de Kerst iets te doen voor anderen,’’ vertelt sociotherapeut Leonie Spijkerboer. ,,Het is goed dat de jongeren zich actief inzetten voor jongeren die het ook moeilijk hebben,’’ vult collega Joanne van Raalte aan. ,,Soms is het wel eens goed om onze jongeren uit hun comfortzone te halen, zoals we nu doen met het autowassen. Je kunt er allerlei doelen aan koppelen: samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, werkzaamheden afstemmen, dat kun je hiermee de jongeren laten leren. Maar ook mensen die de auto komen brengen, durven aan te spreken enzo. Het is natuurlijk in een bredere context te plaatsen dan alleen de auto schoonmaken. Dit alles draagt bij aan sociaal maatschappelijk bezig zijn.’’

Grenzen aangeven

Spijkerboer: ,,We stimuleren de jongeren, zorgen dat ze een beetje bezig blijven en we doen natuurlijk zelf ook mee om het geode voorbeeld te geven. Tegelijkertijd is het ook een oefening in het aangeven van grenzen. Dat als ze het niet meer zien zitten, ze ook mogen stoppen. Eigenlijk hebben we dit maandag pas bedacht en de jongeren stemden er eigenlijk vrij snel mee in. We hebben besloten het wel klein te houden, dus niet alt e veel ruchtbaarheid aan gegeven omdat er anders teveel auto’s gewassen zouden moeten worden. Dan zou er teveel druk op komen te liggen en het moet wel leuk blijven.’’ De jongeren hebben gisteren en vandaag 18 auto’s gewassen en dat is ook wel genoeg. Daarmee hebben de jongeren tweehonderd euro opgehaald. Dit bedrag zal worden overgemaakt naar Serious Request.

Deeltijdbehandeling

Van Raalte: ,,De groep bestaat uit acht jongeren, maar zijn niet altijd tegelijk aanwezig. Er kunnen er 6-8 per dag komen, maar sommige van de jongeren komen maar een dagdeel. De aanwezigheid is heel wisselend, sommigen gaan ’s morgens gewoon naar school en komen dan ’s middags de Deeltijdbehandeling bezoeken.’’ Behandeling bij de Deeltijd is vanwege allerlei soorten problematiek. ,,Alle psychiatrische problematiek die je kunt bedenken, is aanwezig. We zijn wel een groep, maar het is geen groepsgerichte behandeling. Het is eigenlijk een individuele behandeling in een groep. We doen wel dingen met elkaar , want daar kunnen ze ook weer van leren. Het is individuele behandeling en de groep is het middel,’’ vertelt Spijkerboer. Niet alles wordt in de groep besproken, dus de jongeren weten ook niet alles van elkaar. De jongeren bezoeken de Deeltijdbehandeling van enkele weken tot maanden en sommigen ook wel een half jaar. ,,Dat is natuurlijk afhankelijk van de problematiek. Daarna zijn ze in ieder geval in staat om weer een aantal zaken in hun leven zelf op te pakken. Bijvoorbeeld dat je weer gewoon naar school kunt, dat je andere dagbesteding hebt o dat het thuis weer rustiger is. Je kunt het zo zien: dit is 2e-lijns gespecialiseerde zorg en daarna kunnen ze door naar de vervolgbehandeling, bijvoorbeeld de poli. Daar kunnen ze dan bijvoorbeeld nog één keer per week een gesprek hebben, maar niet de holding van de hele groep nodig hebben,’’ leggen de sociotherapeuten uit. ,,We werken samen met de Rietschansschool, maar ook met het reguliere onderwijs in de regio. Het is belangrijk dat we ook contact houden met de ouders. Er zijn regelmatig systeemgesprekken want als het kind verandert, moeten de ouders er natuurlijk wel in mee. Het moet wel breed gedragen worden.’’