'Een structurele oplossing moet nog gevonden worden'

ERMELO – De Kledingbank verhuist volgende maand naar de Cronjéstraat, een lokaal van de voormalige Vlinderboom. Het schoolgebouw zal binnenkort dus tijdelijk onderdak bieden aan zowel de volksuniversiteit als de Kledingbank van Welzijn Ermelo.

Wethouder Laurens Klappe gaf, voordat hij met vakantie ging, opdracht om de mogelijkheden op deze locatie te onderzoeken. ,,Voor zowel de Kledingbank als Vuvera moest een (tijdelijke) oplossing gevonden worden,” vertelt de wethouder. ,,Vuvera moet uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van het cultuurhuis. De kledingbank zat al in een tijdelijke locatie. Ook daarvoor moet nog een structurele oplossing gevonden worden.”

Leemkuul

Anderhalf jaar geleden werden dozen tweedehands kleding verhuisd naar wijkcentrum De Leemkuul. Men moest toen namelijk de tijdelijke huisvestingslocatie aan de Meerkoetstraat verlaten. Nu zal opnieuw worden ingepakt. Daarom sluit de locatie aan de Eksterstraat op 14 augustus. ,,We zijn enorm blij met dit nieuwe onderkomen,” meldt Welzijn Ermelo op de website. Ook al is dit opnieuw van korte duur. ,,Het idee is dat de locatie aan de Cronjestraat voor maximaal drie jaar te gebruiken is,” vertelt Klappe. ,,Zodra de nieuwbouw voor de Prins Willem Alexanderschool is gerealiseerd is, zal er gewerkt worden aan de permanente invulling van het Pretoriusplein. Wat mij betreft is hier geen structurele plek voor Vuvera noch de Kledingbank. Wat er dan wel moet komen zal nog onderwerp van gesprek zijn met zowel de buurt als met de gemeenteraad.” Wanneer de Kledingbank aan de Cronjéstraat open gaat, wordt in een later stadium bekend gemaakt.