Thematische studiedagen over kwetsbare burgers

ERMELO - Aanstaande donderdag organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo (ASD Ermelo) een studiedag over ouder worden in Ermelo. Wat is er nodig om prettig oud te worden?

De adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente, organisaties en de inwoners van Ermelo. ,,Dat maakt het juist interessant,” vertelt voorzitter Karin Bloemendal. ,,We proberen zoveel mogelijk informatie op te halen zodat we de gemeente goed kunnen adviseren.” Het werkgebied van ASD Ermelo beslaat de hele gemeente Ermelo, inclusief de buurtschappen Horst, Speuld, Telgt en Drie. ,,Natuurlijk werken we in regionaal verband samen met de adviesraden uit de omliggende gemeenten.”

Kwetsbare oudere

De adviesraad bestaat uit een tiental leden die zich betrokken voelen, kennis of ervaring hebben met één of meerdere levensdomeinen in het Sociale Domein. ,,Het is een heel gemeleerd gezelschap,” vertelt Henriëtte van Gils. ,,Via de Adviesraad wil ik graag werken aan een open samenleving, waarin iedereen meedoet en van betekenis is.” De Adviesraad komt dan ook op voor de kwetsbare burgers. Door de transitie zijn veel taken de afgelopen jaren verschoven van de landelijke overheid naar de lokale beleidsmakers. Zo ontstond in 2007 de Wet maatschappelijke ondersteuning. De adviesraad volgde die invoering van de Wmo en deed aanbevelingen over verbeteringen in de uitvoering. Drie jaar geleden werden de taken van de Wmo-adviesraad uitgebreid met de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarna veranderde de naam Wmo-adviesraad in Adviesraad Sociaal Domein.

Adviseren

De ASD wil na de verkiezingen op 21 maart het nieuwe college goed kunnen adviseren en daarom is ook de studiemiddag aanstaande donderdag. ,,We doen dit thematisch en ditmaal gaan we in gesprek ovatie ouder worden in Ermelo,” vertelt Bloemendal. ,,We gaan vier Dialoogtafels inrichten over het gewenste ouderbeleid en wat er nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.” Het is kleinschalig omdat de ervaring leert dat juist dan waardevolle informatie op tafel komt. ,,In gesprek horen we welke ouderen juist kwetsbaar zijn en wat dat betekent voor hun dagelijks leven,” weet Van Gils. ,,Veel leed blijft vaak onzichtbaar en vindt plaats achter de gesloten deur.” Als een hulpverlener dan toegang vindt is het vaak al een groot probleem. Met het juiste beleid en duidelijkheid waar men hulp kan krijgen zou dit eenvoudiger moeten kunnen worden opgelost. De studiemiddag is van 15:00 uur – 17:30 uur in het theehuis op Landgoed Groevenbeek. www.asdermelo.nl