Wat is voor gemeente monumentale boom waard?

ERMELO – Woensdag is het Nationale Boomfeestdag. Schoolkinderen planten met de gemeente honderden bomen aan de Haspel. Een goed initiatief. Dit staat echter in schril contrast met het kappen van de monumentale bomen voor de Westflank en plan De Driesprong. 

Meer dan honderd basisschoolleerlingen planten morgen bomen vanuit het thema ‘Maak het buiten beter’. Ruim twaalf monumentale bomen werden echter vandaag gekapt door diezelfde gemeente.
Het was wel even schrikken voor de bewoners van de Van Strijlandweg, toen vorige week bomen werden gemarkeerd die zouden worden gekapt ten behoeve van het nieuwe plan De Driesprong.
Er was al een hele discussie aan vooraf gegaan: moesten de monumentale bomen nu blijven of mochten ze worden gekapt. In de raadsvergadering van juli 2016 haalde wethouder Jan van den Bosch bakzeil toen de raad hem terugfloot. De wethouder hield immers vol dat er geen monumentaal groen in het ‘bosje van Knevel’ zou staan. Dat bleek achteraf foute informatie en de raadsleden reageerden furieus.

Waarden

Ronald van Veen (CU Ermelo) gaf onder andere aan dat het behoud van de houtwal aan de Oude Telgterweg en het bos aan de Van Strijlandweg, zeer belangrijke, kwalitatieve waarden in dit gebied zijn. En mocht er wat gekapt worden dan moest er volgens PE-raadslid Anneke Knoppert een goede compensatie komen voor de gekapte bomen. ,,En dan niet van die dunne sprietjes, maar goed volgroeide bomen.’’ Wat werd de uitvoering door de gemeente teleurstellend voor de omwonenden. Eerst werd er half februari een flinke onderhoudsbeurt in het bos gepleegd, er werden flinke bomen gesnoeid. ,,Voor het eerst sinds jaren, ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo gesnoeid en gekapt is,'' aldus een aanwonende. Vorige week werden de bomen die gesnoeid zouden worden, gemerkt. Volgens de tekeningen van de Driesprongplannen zou er een houtwal blijven staan. Oude bomen, die er al jaren staan. Daar had de gemeente een duidelijk ander beeld bij, ook grotere bomen werden gemerkt.

Herplantplicht

De omwonenden kregen vorige week een brief van de Bemog, Project Ontwikkeling in de brievenbus met de informatie dat het bestemmingsplan op 12 oktober 2017 door de raad was goedgekeurd en dat er vanaf maandag 12 maart de eerste werkzaamheden waren gepland. ‘De firma Loohof zal dan beginnen met het ruimen van de begroeiing en het kappen van de bomen. In overleg met de gemeente is duidelijk aangegeven welke bomen wel en welke bomen niet gerooid mogen worden’. De gemeente gaf als reactie op een vraag van een omwonende: ‘Op 24 januari zijn 4 kapvergunningen verleend voor de kap van (monumentale) bomen voor woningbouwproject de Driesprong. Hier is geen bezwaar tegen ingediend. Inmiddels is de kapvergunning definitief. Helaas was het niet mogelijk alle bomen in het plangebied te behouden. Er is daarom een herplantplicht opgelegd voor minimaal 60 loofbomen binnen het projectgebied. Een definitief groenplan wordt nog uitgewerkt. Een groot deel van de bestaande bomen achter de Emsthof en Heidelaan blijven staan. Ook het bosje aan de van Strijlandweg blijft grotendeels aanwezig’.

Miskleun

Er heeft inderdaad een aankondiging van de bomenkap gestaan op de gemeentepagina van het Ermelo’s Weekblad en gemeentesite. Echter, de aanvraag meldde de kap van 12 bomen ‘Oude Telgterweg/Van Strijlandweg ongenummerd (nabij Van Strijlandweg 47)’. Opvallend, omdat er ter hoogte van nr 47 geen enkele boom is gekapt en ter hoogte van nummers 45, 43, 41 en 39 de meeste bomen werden neergehaald. De omwonenden zagen vanmorgen eekhoorns vluchten toen de zaagmachines begonnen te ronken. ,,Ja, we kunnen er niets meer aan doen,’’ sprak een omwonende teleurgesteld. ,,Weer de zoveelste miskleun van de gemeente. En bezwaar maken achteraf, heeft zoals vaker is gebleken, geen enkele zin.’’ Zijn buurman beaamt dit: ,,Ik vraag me ook af of de raadleden die deze plannen in oktober hebben goedgekeurd, wel écht in beeld hebben hoe de uitvoering gerealiseerd wordt. Ik vrees met grote vreze.’’ Nu maar hopen dat er inderdaad geen ‘dunne sprietjes worden terug gepland, maar goed volgroeide bomen’.