Coóperatie krijgt geld voor opstartfase

ERMELO - Coöperatie Veluwe-Energie heeft van het Stimuleringsfonds Rabobank Randmeren een cheque in ontvangst mogen nemen. Dit geld is nodig voor de opstartfase van de coöperatie Veluwe-Energie.

Rabobank Randmeren kent een Stimuleringsfonds waaruit zij jaarlijks lokale initiatieven in Ermelo, Harderwijk, Putten, Nijkerk en Bunschoten ondersteunt. Voorwaarde voor deze subsidie is dat de initiatieven het welzijn en de welvaart in de genoemde plaatsen versterkt. In 2017 hebben 70 lokale projecten in deze vijf gemeenten een bijdrage voor hun initiatieven mogen ontvangen. Veluwe-Energie is blij met dit mooie bedrag maar zeker ook met de erkenning die hieraan gekoppeld is dat zij een bijdrage levert aan het welzijn van Ermelo. Als coöperatie draagt Veluwe-Energie bij aan de doelstelling van Ermelo om klimaatneutraal te worden.

Zonnepanelenproject

Veluwe-Energie is een coöperatie zonder winstoogmerk. De kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld een zonnepanelenproject worden volledig gedekt uit de inleg van de deelnemers en de opbrengst van de verkoop van de stroom aan Greenchoice. Dat betekent dat er zeker in de verkenningsfase van nieuwe op het eerste gezicht kansrijke projecten, de middelen niet ruim voor handen zijn om deze op de technische en financiële haalbaarheid te onderzoeken. Hier biedt de toegekende subsidie uitkomst. Ook de kosten om naamsbekendheid te generen voor Veluwe-Energie zijn kosten die voor de baten uitlopen. Om die reden is Veluwe-Energie dan ook blij met deze bijdrage uit het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds.