Weinig vragen van omwonenden

ERMELO - Vorige week maakte burgemeester André Baars bekend dat er mogelijk asbest is aangetroffen in het gebied van de voormalige vuilstortplaats De Zanderij. Aansluitend werd er uit voorzorg ruim om dit terrein een hekwerk gezet. Dit riep vragen op, maar de telefoon stond niet roodgloeiend. ,,Er zijn welgeteld drie telefoontjes binnengekomen waarvan twee van de pers,” aldus Mylene van Setten, communicatiemedewerker van de gemeente Ermelo. 

Via de gemeentewebsite zijn nog drie vragen gesteld. Bij de GGD zijn helemaal geen vragen binnengekomen. ,,We hebben omwonenden per brief geïnformeerd. Het aantal vragen die bij de gemeente zijn binnengekomen zijn voor ons op het moment dan ook geen aanleiding om een informatieavond te organiseren.” Het verkennend onderzoek, waarvoor overigens al op 6 november 2017 opdracht is gegeven, is uitgevoerd in verband met de mogelijke ontwikkelingen in het gebied. Deze locatie dient namelijk als zoeklocatie voor een waterberging en wellicht wordt de Oude Telgterweg verlegd. Natuurlijk spelen ook de nieuwbouw van het zwembad en de sporthal een rol, hoewel dit niet wordt gerealiseerd in het gebied van de voormalige vuilstortplaats.

Onderzoeken

Overigens is er in het verleden al vaker onderzoek gedaan op de vuilstort en de directe omgeving. De laatste keer betrof het alleen een aanvullend grondwateronderzoek. In de bodemonderzoeken van 1987 en 1994 is geen onderzoek gedaan naar asbest omdat dit toen niet gangbaar was. In deze onderzoeken werd alleen melding gemaakt van bouw- en sloopafval als onderdeel van het stortmateriaal. Daarnaast is er dertig jaar geleden onderin de vuilstort ook materiaal aangetroffen dat mogelijk afkomstig was van voormalig  ziekenhuis Salem. In 2008 is op het sportpark EFC’58 bodemonderzoek uitgevoerd. ,,Op het sportpark zijn slechts licht verhoogde waarden aangetroffen,” zo meldt Van Setten. ,,En er is toen geen asbest aangetroffen.” De gemeente heeft op de grens met de stort peilbuizen geplaatst. Hieruit bleek dat de vuilstort geen nadelige gevolgen heeft gehad voor de grondwaterkwaliteit op het sportpark.

Verantwoordelijkheid

Het nieuw te bouwen zwembad zal niet op de voormalige vuilnisstortplaats gebouwd worden, althans daar wordt op dit moment niet vanuit gegaan. Door het wegvallen van het korfbalveld van KC Ermelo is er voldoende ruimte beschikbaar. Maar waar liep precies de grens van de voormalige vuilstort? ,,De contouren zijn al vrij helder. In het nu uitgezette aanvullend onderzoek wordt hier verder onderzoek naar gedaan,” aldus de communicatiemedewerker. Het gaat om het gebied dat van 1940 tot 1970 dienst heeft gedaan als vuilstortplaats. Gezien de onderzoeken door de jaren heen, was de gemeente op de hoogte van de risico’s van het terrein. De uitslagen van het recente onderzoek heeft het nieuwe college dan ook niet verrast, maar juist aangezet om direct maatregelen te nemen. ,,We nemen onze verantwoordelijkheid,” aldus wethouder Leo van der Velden.