Gemeente Ermelo en Groot Emaus zetten in op sport en bewegen

ERMELO - 
Sinds dit voorjaar werkt de gemeente Ermelo samen met ’s Heeren Loo Groot Emaus. Het doel van deze samenwerking is de jongeren die op Groot Emaus verblijven door sport en bewegen mee te laten doen in de Ermelose samenleving.

,,Sport en bewegen verbetert niet alleen de gezondheid, maar kan ook sociale contacten bevorderen en het zelfvertrouwen vergroten,” stelt Laurens Klappe, wethouder Sport.,,Het biedt structuur en kan daarmee richting geven aan leefstijl en dagbesteding. Kortom sport en bewegen kan op deze jongeren positieve effecten hebben.” Hij bekrachtigde gisterenmaandag 11 juni samen met manager zorg Sheyla van der Honing-Monsanto van ’s Heeren Loo officieel de samenwerking.

Stimulans

,,Plezier in de vrije tijd, positieve ervaringen opdoen, ontspannen en andere mensen ontmoeten is belangrijk voor de jongeren die bij Groot Emaus verblijven. Ook zij willen graag meedoen aan de maatschappij,” vertelt Van der Honing-Monsanto.
De gemeente Ermelo zet de buurtsportcoaches van Heel Ermelo Beweegt in om de jongeren te stimuleren en te begeleiden. Het is de bedoeling dat jongeren uiteindelijk zelfstandig kunnen sporten en bewegen. ,,Een aantal jongeren hebben al veel passie voor sport en bewegen,” zegt buurtsportcoach Iris Buursink. ,,Met veel enthousiasme doen zij mee aan de sportlessen op het terrein van Groot Emaus. Bij andere jongeren proberen wij de interesse in sport aan te wakkeren.
Vervolgens is het aan ons om te kijken of het mogelijk is te gaan sporten bij een reguliere sportvereniging in Ermelo.”
Tijdens dit traject begeleiden de buurtsportcoaches zowel de jongeren als de sportverenigingen.