Communicatieprocedure maatwerkwoning ondermaats

ERMELO – Bewoners van Horst en Telgt willen geen maatwerkwoning in hun buurtschap. Dat werd vanavond onderstreept tijdens de informatieavond in Ons Huis. Zo’n tachtig omwonenden en belangstellenden waren vanavond aanwezig. Gezien alle commotie van de afgelopen periode was deze hoge opkomst wel verwacht. 

De spanning onder de buurtbewoners was voelbaar, maar men bleef voornamelijk afwachtend aan de tafels zitten. De gemeente had echter de intentie om tijdens deze informatieavond vragen persoonlijk te beantwoorden en geen plenaire presentatie te geven. Dit werd echter niet helemaal door de bezoekers begrepen waardoor het op een gegeven moment zelfs wat ongemakkelijk werd. Uiteindelijk nam Wim Dobbenberg van kampeerboerderij De Zandkamp het voortouw. Hij stelde plenair een aantal vragen aan de gemeente. Het merendeel van de vragen ging over de toekomstige bewoner van de maatwerkwoning. Omwonenden zijn vooral bang voor de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Uiteraard kon Baars deze vragen niet inhoudelijk beantwoorden aangezien er geen informatie over deze persoon mocht worden gegeven.

Impact

De buurt is van mening dat de gemeente de locatie heeft gekozen vanuit de toekomstige bewoner en er geen rekening is gehouden met de omwonenden. ,,Weet de gemeente wel hoeveel kinderen er jaarlijks bij ons overnachten?’’ vroeg Dobbenberg. ,,Wat voor impact heeft dit op ons bedrijf? Straks komen er geen kinderen meer omdat scholen dit risico niet willen lopen.’’ Baars benadrukte dat de locatie Zandkampweg juist een goede locatie is en dat er uiteraard eisen worden gesteld aan de toekomstige bewoners. ,,Ze mogen geen gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Maar, uiteraard kan ik daarvoor geen garanties geven.’’ Toch bleven omwonenden bij hun standpunt dat de gemeente het belang van één persoon boven het omwonendenbelang stelde.

Prikkels

Hoewel Baars erg z’n best deed om de vragen zo open mogelijk te beantwoorden, uiteraard met de beperking van de privacy van de betrokken bewoner, lukte het niet de zaal tevreden te stellen. Er werd vooral óver de man gesproken en wat dit voor de omwonenden zou kunnen betekenen. ,,Zoveel kinderen op de kampeerboerderij, straks een nieuw moeder-kind-huis in de buurt en de natuurtuin, geeft dat niet juist heel veel prikkels?’’ wilde een buurtbewoner weten. ,,En wat gaat deze man straks niet allemaal teweeg brengen, gezien zijn uitlatingen op internet?’’ vroeg een ander. In ieder geval is helder geworden wat de exacte locatie van de maatwerking is. Baars gaf aan dat hij binnen het college gaat bespreken of deze locatie wel geschikt is voor vier maatwerkwoningen. Maar, hij voegde daar aan toe dat hij hierover nu geen toezegging gaat doen.

Onvoldoende

Door nagenoeg alle aanwezigen werd het communicatietraject van de gemeente met een flinke onvoldoende beoordeeld. Daarbij werd volgens hen niet de juiste procedure gevolgd. Dit sprak Baars tegen. ,,Dat doen we wel. We gaan morgen de omgevingsvergunning indienen. Die vergunning geven we als gemeente overigens niet zelf af, we willen namelijk een zuivere procedure toepassen. Daartoe hebben we een externe partij gevonden die met ons mee gaat kijken. De aanvraag vergunning wordt ook zoals gewoonlijk gepubliceerd en daar kunt u dan bezwaar tegen maken. Maar, zoals gezegd, de woningen worden tijdelijk geplaatst. Maximaal tien jaar.’’ Hoewel er deze avond veel vragen zijn gesteld én beantwoord, bleef het de gemoederen bezig houden. Duidelijk is geworden dat het laatste woord over deze procedure nog niet is gezegd.